opracowanie zagadnień - omówienie - konstrukcje murowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
opracowanie zagadnień - omówienie - konstrukcje murowe - strona 1 opracowanie zagadnień - omówienie - konstrukcje murowe - strona 2 opracowanie zagadnień - omówienie - konstrukcje murowe - strona 3

Fragment notatki:

KONSTRUKCJE MUROWE
GRUPY ELEMENTÓW MUROWYCH
ze względu na zawartość otworów w elementach murowych
RODZAJ MATERIAŁU
GRUPY ELEMENTÓW MUROWYCH
1
2
3
ceramika
cegły budowlane, modularne i klinkierowe (% otworów ≤ 25)
cegły kratówki, inne cegły, pustaki modularne i poryzowane (% otworów 25 - 55)
cegły dziurawki, pustaki poziomo drążone oraz modularne i poryzowane (% otworów 55)
silikaty
cegły, bloki
cegły, bloki, pustaki, elementy (% otworów 25 - 55)
bloki, pustaki, elementy (% otworów 55)
beton
bloczki
pustaki (% otworów ≤ 55)
pustaki (% otworów 55)
autoklawizowany beton komórkowy
bloczki
GRUPY ELEMENTÓW MUROWYCH
1
2
3
objętość otworów (% objętości brutto)
≤ 25
25
≤ 55
55
≤ 70
objętość jednego otworu (% objętości brutto)
≤ 12,5 dla elem. ceramicznych
≤ 25 dla elem. betonowych
≤ 12,5 dla elem. ceramicznych
≤ 25 dla elem. betonowych
wynikająca z ograniczenia pola przekroju
pole przekroju jednego otworu
wynikająca z ograniczenia objętości
wynikająca z ograniczenia objętości
≤ 2800 mm2 ≤ 1800 mm2 dla jednego otworu
zastępcza grubość
(% szerokości brutto)
≥37,5
≥30
nie stawia wymagań
KATEGORIE PRODUKCJI ELEMENTÓW MUROWYCH
KATEGORIA I - zalicza się elementy murowe których producent deklaruje, że mają one określoną wytrzymałość na ściskanie oraz że w zakładzie stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie większe niż 5%
KATEGORIA II - zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość średnią na ściskanie, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione.
KATEGORIE WYKONANIA ROBÓT
KATEGORIA A - kiedy roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra budowlanego, stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy wykonywane są na budowie kontroluje się dozowanie składników, a także wytrzymałość zaprawy, a jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy


(…)

…, że schodzące się w węźle ściany i strop są niezarysowane i zachowują się liniowo - sprężyście
Odkształcenia plastyczne zachodzące w węźle ściana - strop można uwzględniać, redukując wartości momentu zginającego w przekroju ściany nad i pod stropem, odpowiednio do wyników badania zachowania się węzła ramy pod obciążeniem obliczeniowym stropu i obciążeniem ściany nie mniejszym niż 0,6 jej nośności obliczeniowej…
… połączonych i wyprawionych zaprawą (cegły ceramiczne pełne i klinkierowe)
ηB = 1,3 gdy próbka składa się z dwóch całych elementów murowych połączonych i wyprawionych zaprawą (cegły kratówki i dziurawki o wysokości 65mm)
ηB = 1,2 gdy próbkę stanowi jeden element murowy wyprawiony zaprawą
ZNORMALIZOWANA WYTRZYMAŁOŚĆ ELEMENTU MUROWEGO fb
fb = ηw · δ · fB
ηw - współczynnik uwzględniający stan wilgotności…
… m w ściankach kolankowych
8 m ( w poziomie) dla warstwy licowej ściany cegieł silikatowych lub betonowych
12m (w poziomie) dla warstwy licowej z cegieł ceramicznych
9 m ( w pionie) dla warstwy licowej gdy budynek jest wyższy niż 12 m
Przerwy dylatacyjne powinny mieć szerokość nie mniejsza niż 20 mm i być wypełnione materiałem trwale plastycznym
Ze względu na koncentrację naprężeń termicznych…
… ustroju nośnego w przypadku lokalnego uszkodzenia budynku, np. na skutek wybuchu
Zbrojenie konstrukcyjne wieńców powinno być wykonane ze stali klasy A-0 do A-III oraz przenieść siłę Fi ≥ li ∙ 15 kN / m ≥ 90 kN
li - odległość usytuowanych poprzecznie ścian usztywniających w metrach
Potrzebny przekrój zbrojenia wyznacza się dla charakterystycznej granicy plastyczności stali fyk W celu wyeliminowania…
… można za półkę w przekroju poprzecznym ściany zwiększającą jej sztywność i nośność. Zwiększenie to uwzględniać można w obliczeniach pod warunkiem, że połączenia głównej części ściany z jej półką ma dostateczną nośność z uwagi na występujące tu siły ścinające, a półka nie ulegnie wyboczeniu na założonej swojej długości.
Zaleca się aby długość jednostronnego wysięgu półki przyjmowana do obliczeń nie była większa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz