Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych - strona 1  Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych - strona 2  Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych - strona 3

Fragment notatki:

Co to jest kultura (dla osób, które mają więcej niż dwie nieobecności)?
Kultura - zbiór przekonań (idei) normatywno-dyrektywalnych, które są powszechnie respektowane w danej wspólnocie oraz regulują wszystkie działania członków tej wspólnoty.
Przekonania normatywne - wyznaczają wartości do realizowania (mówią co robić)
Przekonania dyrektywalne -pokazują sposoby realizowania tych wartości (jak robić)
Sfery Kultury:
techniczno - użytkowa (cywilizacja)
symboliczna
Działania, których skuteczność nie zależy od tego, czy wszyscy członkowie danej wspólnoty posiadają określoną wiedzę dyrektywalną
działania, których efektywność zależy od tego czy wszyscy członkowie danej wspólnoty posiadają określoną wiedzę dyrektywalną
np. wywieszanie ręcznika
Np. wywieszanie flagi (tylko wtedy ma sens, kiedy jest wspólnota)
Wartości
Uchwytne praktycznie
Ostateczne
Sfera techniczno-użytkowa
Charakter symboliczny
Symboliczne
-dobra materialne np. budowa domu, komórka, samochód
(nie trzeba wiedzieć jak są skonstruowane, żeby z nich korzystać)
Szeroko rozumiane zjawisko komunikacji Język
Obyczaj
Sztuka
Światopogląd (system wartości ostatecznych, wyznaczających całościową wizję świata)
- nie można oceniać w kategorii prawdy i fałszu
* magiczny
* religijny
* metafizyczny
Funkcje kultury: Reguluje działanie jednostek i w ten sposób gwarantuje przewidywalność zachowań
Nadaje jednostkom tożsamość, buduje ich podmiotowość
Wyposaża nas w pojęcie świata obiektywnego
BEHAWIORYZM
Scharakteryzuj behawiorystyczne ujęcie człowieka i komunikacji.
Wedle behawioryzmu człowiek nie jest wolny, jest całkowicie zdeterminowany (zależny) od środowiska. Jest radykalnym antyhumanizmem. (humanizm - przekonanie o wyższości człowieka nad innymi istotami). Wg behawioryzmu podstawą naukowego podejścia do ludzkich zachowań jest uświadomienie sobie, że człowiek nie jest istotą wolną. Naturalną konsekwencją redukcji człowieka do środowiska jest nadzieja (wiara) na zastąpienie go maszyną (komputerem). Behawioryści wierzą, że istnieje pewien algorytm zachowań człowieka. Behawioryzm pragnie zaprojektować doskonały ład społeczny i połączenie go z planami kontroli ludzkiego zachowania. Behawioryzm opowiada się za inżynierią społeczeństwa (technologia zachowania) - przepowiadać i kontrolować ludzkie zachowania. Wpływ na ludzi należy wywierać przez zmianę środowiska a nie odwoływać się do ich stanów mentalnych.


(…)

fizykalizm (wszystkie twierdzenia muszą być przekładane na język opisujący ciała fizyczne). Preferuje metody ilościowe.
Antynaturalizm - humanistyka i nauki przyrodnicze stosują odmienne metody i mają inny przedmiot badań. Preferuje metody jakościowe. Antynaturalizm zarzuca naturalistom redukcjonizm epistemologiczny i ontologiczny. Kultura =natura Scjentyzm - wszystkie problemy ludzkości mogą być rozwiązane…
… pytając, „po co to mówi?”
PERLOKUCYJNY - skutek wypowiedzi: każdy komunikat wywołuje jakieś reakcje.
Przykład: DUSZNO TU
Jest gorąco - warunki atmosferyczne.
Może być to prośba o otworzenie okna, zgaszenie papierosa, krytyka
Otworzenie drzwi, zgaszenie papierosa. GRICE
Implikatury - czym są?
Implikatura - wnioskowanie pragmatyczne opierające się na rozróżnieniu pomiędzy tym, co nadawca mówi wprost…
… przez nadawcę, niedyskutowana wiedza niezbędna do zrozumienia.
Konwersacyjna w oparciu o kontekst (wie, że ma dzieci i że z nimi regularnie gdzieś wychodzi)
Konwencjonalna w oparciu o gramatykę (do parku, jakiegoś parku)
A: Cześć, dokąd zabierasz dziś dzieci?
B: Do parku.
<kulturowa w oparciu o wiedzę kulturową, np. Okrągły Stół był zwycięstwem Solidarności>
Implikatura konwersacyjna vs. konwencjonalna Implikatura - wnioskowanie pragmatyczne opierające się na rozróżnieniu pomiędzy tym, co nadawca mówi wprost (explicite, bezpośrednio), a tym, co mówi nie wprost (implicite, nie wprost). Przykład: A:Czy napisał Pan już pracę magisterską? B:Wybrałem temat (B implikuje, że nie napisał). Konwersacyjna:  sens niedosłowny i niekonwencjonalny pewnych wypowiedzi. Wypowiedź wyłamująca się z reguł konwersacji…
… behawioryzm
Społeczny behawioryzm - obrona pojęcia świadomości. Rozwinięcie tezy behawioryzmu o ewolucjonizmie przyjmujące darwinizm za punkt wyjścia. Uwarunkowania biologiczne rozszerza o nową jakość - umysł (zdaniem behawiorystów umysł to organ)
Socjalizacja - uspołecznianie . Procesz przekształcania jednostki z biologicznej w spoleczna poprzez zaszczepianie wartosci obowiazujacych w danym spoleczenstwie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz