opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
opracowanie zagadnień - strona 1 opracowanie zagadnień - strona 2 opracowanie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:


1. Miejscach,gdzie odkładają się substancje obce: - Tkanka tłuszczowa (DDT.WWA.) - W kościach na powierzchni lub trwałe wbudowanie(otów , fuor, rad) -Narządy miąższowe( wątroba, nerki, płuca): w jądrach komórkowych lub cytoplazmie (kadm.olow,rtec) -Włosy, paznokcie narkotyki, met.ciezkie 2.Badania wykonywane w testach określających toksyczność podprzewleklą i przewlekłą 1.badanie ogólne stanu zdrowia, zachowanie, spożyw. paszy i wody, przyrost masy ciała2.badanie morf- Hb, Ht, Erytr, leuk3.badanie moczu: ph, białko, glukoza4.badanie histopatolog 20-22 narządów i tkanek 3.zatrucia ostre::po 1 dawce objawy szybkie, nasilone, wymioty, bóle głowy 4. Grupy potęgujące toksyczność:ni trowa, nitro zowa, cyjanowa, aminowa Grupy osłabiające toksyczność: karboksylowa,ace tylowi, sulfonowa,azowa, tiolowa metoksylowa 5.Reakcje zaliczane do II fazy przemian zw. obcych: -sprzęganie z H2SO4;-sprzęgan ie z aminokwasami;-sp rzęganie z siarką 6.Warunki ekspozycji wpływające na powstawanie i przebieg zatrucia : -dawka, droga wprowadzenia sbst, czas i częstotliwość , pora dnia, roku. 7.Przez jaką część życia zwierz trwają badania: toks. przewlekła - całe życie płodność i rozrodczość - 3-4 pokolenia działanie teratogenne - płód w łonie matki rakotwórcze - całe życie 8.Warunki podawania substancji badanej w następujących testach zwierzętom: -toksyczność podostra - podanie następnej dawki substancji ( 3 różne), 14-28 dni -toksyczność przewlekła- główny etap badania, prowadzone przez całe życie, w paszy, ustalenie MDN, NOEL, cel - LD50 -teratogenność - specyfikacja, toksyczność ostra LD50, podprzewlekła i przewlekła- NOEL -wpływ na płodność i rozrodczość- specyfikacja, toksyczność ostra LD50, podprzewlekła i przewlekła- NOEL 10. Objawy działania alergicznego: Alergie na pokarmy - pochodzenia immunologicznego IgE - zależne np. annato, aspartam karmin koszenilowy IgE - niezależne np. benzoesan sodu, BHA, BHT 9.Okoliczności zatruć atropiną: mylenie owoców pokrzyku wilczej jagody z czereśniami,mle ko kóz mylenie nasion biełunia dziędzierzawego z czarnuszką Działanie na organizm:na ośrodkowy układ nerwowyna nerwy obwodowe(rozszer zenie źrenic), zaburzenia przewodu pokarmowy 10.Cechy organizmu decydują o powstaniu i przebiegu zatrucia: Gatunek (taksonomie);uwa runkowania genetyczne; wiek, płeć, masa ciała; odporność -nadwrażliwośĠ? na alergie; stan odżywienia; wysiłek fizyczny; choroby; stan fizjologiczny 11.Znaczenie ukrwienia narządów:Dobrz e ukrwione narządy są bardziej narażone, bo szybciej dana substancja może dotrzeć: płuca, nerki, wątroba, serce
12.Zatrucia czernidlakiem pospolitym:Czern idlak pospolity- należy do grzybów warunkowo jadalnych, substancje toksyczne łatwo sąwypłukiwane w dużej ilości wody, podawany przy alkoholu - silnie trując 13.Substancji celowo dodawanej do żywnościto subst które same nie są spożywane jako żywność, posiadają wartość odżywczą lub nie ,których celowe użycie w procesach techn produkcji spowodujezamierz onerezultaty

(…)

… 28.P rodukty źródłem wielopierścieni owych węglowodorów aromatycznychWar zywa, owoce, zboża, rośliny oleiste, ryby, produkty wędzone, grUlowane, kawa, herbata, woda pitna. 29.Skąd mogą pochodzić grupy aminowe, które mogą brać udział w reakcjach nitrozowania. a.w produktach spożywczych; aminy biogenne wytwarzane z aminokwasów pod wpływem enzymów własnych lub mikroflory w czasie psucia się produktu…
… wzglednie bezO, Aeromonas hydrophila rodzina Vibrionaceae 24. najczestrze pasozyty przenoszone przez zywnosc nicienie, przywry tasiemce, pierwotniaki 25. roztocza to... szkodniki w zywnosci z gromady pajeczakow 26. mykotoxyny bakteryjne to zakazenia... (chemiczne) 27. nosiciele nie mogą pracowac w prodykcji zywnosci; nie mogą pracowac w transporcie 28. minimum sanitarnym objeci sa... (wszyscy) 29. zywnosc…
… na mikotoksyny odgrywają zwierzęta hodowlane: -bydło: zakażone mięso, mleko -trzoda chlewna: zakażone mięso 21. Zanieczyszczenia chemiczne mogą przedostawać się do żywności -intensywnej produkcji roślin- pestycydy: herbicydy, fungicydy, azotany i azotyny -rozwoju motoryzacji - ołów, kadm,
22.Na przykładzie dowolnego pierwiastka podaj jakie mogą być: ołów -źródła zanieczyszczenia żywności tym pierwiastkiem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz