Opracowanie pytania na egzamin licencjacki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie pytania na egzamin licencjacki - strona 1 Opracowanie pytania na egzamin licencjacki - strona 2 Opracowanie pytania na egzamin licencjacki - strona 3

Fragment notatki:


1.Przedstaw systematykę form organizacyjnych sprzedaży. Organizacja sprzedaży obejmuje wszystkie działania przedsiębiorstwa mające na celu dostarczenie wyrobów do nabywców w odpowiednim czasie, miejscu i w pożądanych przez nich ilościach. Powszechnie wyróżnia się 2 podstawowe formy organizacji sprzedaży: Handel detaliczny - stanowi ostatni szczebel kanału dystrybucji ; nabywcami są głównie konsumenci indywidualni ,dlatego jedną z cech tej formy sprzedaży jest zorientowanie na potrzeby konsumenta. Podstawowym zadaniem detalistów jest zakup towarów od producentów lub hurtowników i dostarczenie go finalnym nabywcom. Istnieje wiele form organizacyjnych detalu, które możemy identyfikować ze względu na: Formę organizacyjno- prawną: przedsiębiorstwa jednozakładowe przedsiębiorstwa wielozakładowe przedsiębiorstwa franchisingowe Stopień powiązania z innymi przedsiębiorstwami w kanale dystrybucji: niezależni detaliści dobrowolne zrzeszenia detalistów przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo Rodzaj prowadzonego asortymentu: przedsiębiorstwa jednobranżowe przedsiębiorstwa wielobranżowe przedsiębiorstwa wyspecjalizowane Formy sprzedaży sklepowej domy towarowe domy handlowe sklepy masowej sprzedaży do których zaliczamy: supermarkety, hipermarkety, domy dyskontowe inne typy sklepów np. sklepy spożywcze, przemysłowe Dystrybucja pozasklepowa: handel ruchomy: ( sprzedaż obnośna, targowiska, handel uliczny) handel wysyłkowy sklepy katalogowe automaty sprzedażowe dystrybucja sieciowa komiwojażerstwo Sprzedaż hurtowa - rola hurtowników polega na kupowaniu towarów od producentów i dalszej ich odsprzedaży detalistom, zakładom usługowym, gospodarstwom rolnym. Współcześnie działalność hurtowa przybiera często postać zorganizowanych rynków. Zaliczamy do nich: giełdy- odbywające się regularnie w określonym msc i czasie spotkania uczestników rynku pragnących zawrzeć transakcje kupna - sprzedaży po cenach ustalonych na podstawie kształtowania się w danym czasie relacji między popytem a podażą i podawanych do wiadomości publicznej. Biorąc pod uwagę przedmiot obrotów giełdowych wyróżniamy giełdy towarowe, pieniężne, usług. aukcje - forma sprzedaży, będąca odmianą przetargu, przeprowadzana ustnie, często aukcje organizuje się, gdy istnieje wielu nabywców na dany towar, podstawą negocjacji jest ustalenie minimalnej wartości licytowanego dobra. przetargi - sposób wyboru dostawcy towary; podmioty zainteresowane zawarciem umowy składają na piśmie swoje oferty a decyzje dotyczącą wyboru podejmuje specjalnie powołana w tym celu komisja przetargowa.

(…)

… oraz zdefiniowanie wydruków z danymi księgowymi, w tym statystycznych, oraz raportów niezbędnych kierownictwu w procesie zarządzania.
22.Wymień główne moduły funkcjonalne systemu informatycznego klasy CRM i przedstaw ich zastosowanie w firmie handlowej.
Systemy CRM (ang. CustomerRelationship Management - Zarządzanie relacjami z klientami) to złożone aplikacje pozwalające Państwu w efektywny sposób zarządzać pracą…
… jest zapewnienie jednolitego systemu we wszystkich procesach biznesowych - od początku procesu sprzedaży poprzez serwis do sporządzania odpowiednich statystyk wykorzystywanych przy tworzeniu portfela produktów.
Jako „CRM” zostały także nazwane systemy  informatyczne, obejmujące swym zasięgiem metody, oprogramowanie i standardowe możliwości Internetu umożliwiające przedsiębiorstwom w sposób uporządkowany budować…
…;
bardziej szczegółowe opisy towarów;
uatrakcyjnienie oferty poprzez organizowanie licytacji;
dostęp do nowych klientów;
przyspieszenie procesów biznesowych;
uzyskanie przewagi konkurencyjnej;
skrócenie czasu dostępu do rynku towarów i usług;
eliminacja negatywnego zjawiska sezonowości na rynku lokalnym;
możliwości multimedialne, jakie daje sieć, pozwalają tej formie sprzedaży konkurować ze wszystkimi tradycyjnymi…

-telemarketing
-telewizyjna
-on-line
- nieograniczony dostęp do Internetu (mailing, telemarketing)
- szeroka sieć znajomych
- odpowiednio przeszkoleni sprzedawcy
- kontakt z potencjalnymi klientami w godzinach, w których wysoce prawdopodobne jest zastanie ich w domu
- dokładne badanie potrzeb
SPRZEDAŻ OSOBISTA Jej istota polega na osobistym kontakcie sprzedawcy z potencjalnym nabywcą, przy czym rola sprzedawcy…
… temperamentu konsumenta, akceptacją pewnych systemów wartości społecznych, światopoglądowych, postawami wobec rynku i zainteresowaniami, które rozumiane są jako coś więcej niż hobby. Wyodrębniono sześć psychograficznych typów konsumentów: • Dojrzali - chętni kontaktom towarzyskim, dynamiczni, z pewną dozą konformizmu. Zdecydowanie odrzucają populizm. Wyraźnie nie imponuje im konsumpcja na pokaz. Wykazują…
… najsilniejsze zamiłowania estetyczne. Cechuje ich też dbałość o to, by być modnym. W zachowaniach na rynku zdecydowanie odrzucają etnocentryzm, natomiast dość cenią jakość i zaufane firmy. Kupują to, co chcą, z rozwagą i nie zapożyczają się. Spokojni, pewnie siebie, troszczą się o rodzinę. W sumie spełnieni, ale nie spoczywający na laurach. Zdobywcy - nastawieni na kontakt z innymi, ale zważają na ich opinię…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz