opis logiki procesów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
opis logiki procesów - strona 1

Fragment notatki:


TABLICE DECYZYJNE    Tablica decyzyjna  jest pewną strukturą opisu zbioru związanych ze  sobą reguł decyzyjnych.    Reguła decyzyjna  jest to wyra enie opisujące zbiór warunków, które  muszą być spełnione, aby został wykonany ciąg czynności.       reguła  reguła  reguła    ….  decyzyjna 1  decyzyjna 2  decyzyjna n                      ODCINKI    POZYCJE      WARUNKÓW    warunków                ODCINKI    POZYCJE      CZYNNOŚCI    czynności                  W polu warunków (powy ej podwójnej linii poziomej) mo emy  przyjąć,  e:  "T" - wskazuje konieczność spełnienia warunku sformułowanego w  odcinku;  "N" - wskazuje,  e warunek odcinka nie mo e być spełniony;  "-" - wskazuje,  e spełnienie lub niespełnienie warunku z odcinka nie  jest istotne;  "*" - warunek z odcinka nie jest spełniony, je eli jest sprawdzony  pewien inny warunek jawny;  "$" - warunek z odcinka jest spełniony, je eli jest sprawdzony pewien  inny warunek jawny;  Przykładowe tablice decyzyjne      Sposób przyjmowania zamówień      reguła  reguła  reguła  reguła  decyzyjna 1  decyzyjna 2  decyzyjna 3  decyzyjna 4  Wystarczający limit          kredytowy  T  N  N  N  Dotychczas          wypłacalność  -  T  N  N  zadawalająca  Otrzymano specjalne          zatwierdzenie  -  -  T  N  Przyjmij          zamówienie  X  X  X  Zwróć zamówienie do          działu sprzeda y  X      Naliczanie wynagrodzeń pracowników, uwzględniając nadgodziny    TABLICA ZAROBKÓW  1  2  3  4  5  6  7  8  robotnik  T  T  T  T  N  N  N  N  godziny  40  $  T  N  N  $  T  N  N  godziny  50  T  N  T  *  T  N  T  *  godzina * stawka        X        X  40 * stawka  X  X      X  X      (godziny - 40)* (1.5 * stawka)  X  X      X  X      (godziny - 50)* (0.5 * stawka)  X                  Literatura: Pollack, S. L., Hicks, Jr., H.T., Harrison, W. J. (1975) Tablice decyzyjne  Pa ń stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.   STRUKTURYZOWANY OPIS W J Ę ZYKU  NATURALNYM    Mo e być stosowany zamiast schematu blokowego lub mo e  go uzupełniać.   Jest zapisem zbli onym do języka naturalnego lecz  wykorzystuje konstrukcje języka programowania    ZASADY ZAPISU:    1. Stosuj tylko konstrukcje strukturalne:    a) sekwencje    b) IF ... THEN ... ELSE ... czyli   JEŚLI ... TO ...       W PRZECIWNYM WYPADKU ...    c) DO WHILE ...  czyli   WYKONUJ GDY ...  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz