Omów rodzaje procesu karnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Omów rodzaje procesu karnego-opracowanie - strona 1 Omów rodzaje procesu karnego-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Przedstaw i omów rodzaje procesu karnego. W zależności od rodzaju odpowiedzialności prawnej będącej przedmiotem procesu karnego rozróżnia się:
proces zasadniczy, w którym rozpatruje się główną kwestię odpowiedzialności, czyli odpowiedzialność karną;
akcję cywilną w procesie karnym, czyli postępowanie zmierzające do załatwienia kwestii odpowiedzialności cywilnej oskarżonego.
Akcja cywilna polega na rozstrzygnięciu w toku procesu karnego roszczeń cywilnych, wynikających bezpośrednio z przestępstwa lub nakładaniu obowiązku odpowiednich świadczeń z powodu popełnienia przestępstwa. Mieszczą się w niej różne postępowania połączone jednym wspólnym celem - nałożeniem na oskarżonego powinności prawnej świadczenia na rzecz ofiary przestępstwa lub wyjątkowo innej osoby. O tym, czy mamy w ogóle do czynienia z procesem karnym, decyduje przedmiot procesu.
W obrębie procesu karnego rozróżnia się :
proces karny powszechny ( przed sadami powszechnymi),
proces karny specjalny ( przed sądami szczególnymi, zwanymi specjalnymi).
Kryterium rozróżnienia stanowi zwykle wyodrębnienie sądów z ogólnej (powszechnej) struktury sądownictwa. Jako aktualny przykład procesu karnego specjalnego przytacza się postępowanie przed sądami wojskowymi.
Rozróżnienie procesu powszechnego od specjalnego ma tylko sens wówczas, gdy:
prawo procesowe obowiązujące w procesie specjalnym wykazuje znaczne różnice w porównaniu z przepisami obowiązującymi w procesie powszechnym,
sądy szczególne nie są powiązane strukturalnie i funkcjonalnie z sądami powszechnymi.
Procesem karnym specjalnym jest proces karny przed Trybunałem Stanu. Przed nim odpowiada Prezydent Rp, za delikt konstytucyjny oraz popełnienie przestępstwa, odpowiadają również członkowie Rady Ministrów.
Proces powszechny:
- sądy rejonowe
- sądy okręgowe
- sądy apelacyjne
Proces specjalny:
Sądy szczególne -
wojskowe sądy garnizonowe
wojskowe sądy okręgowe
Trybunał Stanu
Sąd Najwyższy:
Izba Karna
Izba Wojskowa
Chronologia czynności sprawia, że proces przechodzi przez następujące po sobie okresy rozwojowe, fazy, etapy, co daje podstawę do wyodrębnienia stadiów procesowych.
Obowiązujące ustawodawstwo pozwala na wydzielenie następujących stadiów:
postępowanie przygotowawcze, postępowanie główne ( przed sądem I instancji),
postępowanie odwoławcze ( kontrolne, przed sadem II instancji),
postępowanie wykonawcze, unormowane w odrębnym kodeksie karnym wykonawczym.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz