Określenie społeczności rolniczych - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Okreslenie Spolecznosci rolniczych W socjologii natomiast wyróżniamy 7 etapów: najpierw należy określić jaka społeczność wiejska występuje na danym terenie, jakie są jej cechy i możliwe kierunki przemian następnie należy określić charakter gospodarstw i przedsiębiorstw jako warsztatów pracy kolejny etap to rozpoznanie rodzin rolniczych (np. kto rządzi w domu, czy więcej jest kobiet wiejskich czy gospodarzy) ocena stopnia dostosowania cyklu produkcyjnego do cyklu biologicznego i ekonomicznego ocena aktywności społecznej tzn. czy działają grupy producenckie, czy są jakieś stowarzyszenia, organizacje 0 czy ludzie się organizują ocena postaw klientów doradztwa wobec innowacji ocena powiązań między gospodarstwami a przedsiębiorstwami 6. Proces przyswajania innowacji (nowatorstwo, postawy klientów doradztwa, itp.). Nowatorstwo - stopień w jakim jednostka przyswaja sobie innowacje czyli wprowadza zmiany Innowacje - to wytwory, rzeczy, działania, zabiegi czyli wprowadzenie do życia czegoś nowego, inaczej to nowość do stanu poprzedniego Przyswajanie innowacji polega na: procesie adaptacji czyli zaakceptowaniu przez nowatorów czegoś nowego w określonym czasie, dyfuzji innowacji czyli rozprzestrzenianiu się innowacji z miejsca na miejsce w przestrzeni. Psychologiczne mechanizmy przyswajania innowacji: I - faza zaciekawienia, zetknięcia się z innowacją II - faza zainteresowania, poszukiwania informacji o nowości III - ocena przydatności, czyli rozpatrywanie wariantów za i przeciw IV - próba zastosowania, zastosowanie w praktyce V - akceptacja, zastosowanie na większą skalę Czynniki przyswajania innowacji: osobowość człowieka czynnik ekonomiczny (koszty wprowadzenia o opłacalność) charakter samej innowacji (łatwość zastosowania, złożoność) czynniki przyrodnicze (położenie geograficzne, klimat, gleby) czynniki socjologiczne (charakter społeczności wiejskiej) Motywy przyswajania innowacji: ekonomiczny (dążenie do uzyskania jak największego efektu) dążenie do ułatwienia sobie pracy emocjonalny i psychologiczny (prestiż zawodowy, zaspokajanie własnych ambicji, chęć pokazania się) Proces przyswajania innowacji: I etap - wiedza, charakterystyka podmiotu podejmującego decyzją (cechy społeczno-ekonomiczne, osobowość, zachowanie komunikacyjne) II etap - przekonanie (cechy innowacyjne) III etap - decyzja - adaptacja (kontynuacja adaptacji lub przerwa w adaptacji), odrzucenie (odrzucenie lub późniejsza adaptacja) IV etap - zastosowanie ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz