Określenie przezroczystości i barwy wody-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Określenie przezroczystości i barwy wody-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Określenie przezroczystości i barwy wody. W zastosowaniach morskich pod pojęciem przezroczystośc wody rozumie się głebokosć, na której przestje być widoczny opuszczony na lince znormalizowany biały krązek metalowy ( zwany krążkiem Secci'ego , o średnicy 300mm i pomalowny białą matową farbą).
Przezroczystoś
wody zależy od ilości znajdujących się w wodzie cząsteczek pochodzenia mineralnego i organicznego oraz od ilości znajdującego się w niej fito i zooplanktonu.
Pomiar przezroczystości wody morskiej wykonuje się za pomocą przyrządu zanego krążkiem Seccie'ego lub wykorzystując urządzenie o nazwie profilomierz optyczny (WPS - water profiling system lub WOP - water optical profiler)
Oba te środki pomiarowe zaliczane są do grupy przyrządów (urządzeń) powierzchniowych lub blisko powierzchniowych.
Pomiar wykonywany za pomocą krążka Seccie'go wykonuje się wyłącznie z pokładu jednostki pływającej stojącej na kotwicy lub w dryfie w terminach obserwacyjnych przypadających na porę dzienną.
Możliwe jest także zastosowanie pośrednich metod pomiarowych bazujących na wykorzystaniu radiometrów hydrospektralnych lub multispektalnych.
Barwa morza jest zależna od ilości gazów rozpuszczonych w wodzie, od ilości i rozmiarów znajdujących się w niej cząsteczek pochodzenia organicznego i nieorganicznego, od oświetlenia morza , stanu jego powierzchni, ilości i rodzaju chmur. W celu wizualnej oceny barwy morza wykorzystuje się przyrząd zwany ksantometrem ( specjalna skala barw)
Ksantometr składa się z 22 kolorowych próbek wypełnionych barwioną cieczą według tzw. Skali Forela-Uhle'a.
Próbówki ułożone są kolejno: od koloru granatowego do brązowego ( charakterystycznego dla wody błotnistej)
Próbówki umieszczone są pionowo w dwóch oprawach, które wstawia się w podwójne ramy futerału.
Lewa oprawa zawiera próbówki z numerami od I do XI włącznie, natomiast oprawa prawa z numerami od Xi do XXI włącznie. Numer XI powtarza się dwa razy.
Elementy hydrologiczno-meterologiczne i ich parametry opisowe mają istotne znaczenie dla całokształtu wiedzy dotyczącej środowiska morskiego i zjawisk w nim zachodzących.
Typowe obserwacje hydrometerologiczne obejmują takie elementy jak:
Obserwacja zachmurzenia(stopień pokrycia nieba, rodzaj chmur), zjawisk meterologicznych (opady), określanie widzialności, pomiar elementów wiatru ( kierunek i prędkość wiatru), temperatury w warstwie powierzchniowej wody ciśnienia atmosferycznego, określenia elementów falowania ( wysokość, długość, kierunek, okres fali) oraz zlodzenia ( rodzaj i grubość pokrywy lodowej, zasięg występowania)
Ponieważ mierzone wartości elementów hydrometerologocznych nie mają wpływu na realizację typowych pomiarów hydrograficznych sa one zaliczane od grupy tzw. Pomiarów towarzyszących.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz