Określenie przedsiębiorstwa, omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Określenie przedsiębiorstwa, omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Określenie przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo to podmiot gospodarczy prowadzący działalność w dziedzinie produkcji lub usług zaspokajający cudze potrzeby, który ma osobowość prawną, odrębność ekonomiczną i który realizuje określoną wiązkę celów i zadań.
Kategorie odrębności przedsiębiorstwa: 1. Odrębność techniczno-produkcyjna - oznacza ona wyposażenie przedsiębiorstwa w rzeczowe i osobowe czynniki produkcji i zastosowanie w działalności produkcyjnej określonej techniki. 2. Odrębność organizacyjna - oznacza budowę i zastosowanie określonego systemu organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie; wyraża się to w ustaleniu określonych stanowisk pracy, linii produkcyjnych, oddziałów, wydziałów, zakładów, komórek i ogniw i określoną obsługę administracyjną systemu organizacji i zarządzania. 3. Odrębność przestrzenna - oznacza lokalizację przedsiębiorstwa w przestrzeni; geograficzne i dokładne wyznaczenie obszaru, który znajduje się w wyłącznym użytkowaniu przedsiębiorstwa. 4. Odrębność w znaczeniu prawa - przedsiębiorstwo ma osobowość prawną, co oznacza zdolność przedsiębiorstwa do zawierania umów, transakcji kupna i sprzedaży, zaciągania kredytów zgodnie z prawem. Oznacza więc zdolność przedsiębiorstwa do wstępowania w stosunki ekonomiczne, które mają charakter stosunków cywilno- prawnych. 5. Odrębność ekonomiczna - wyraża się w wyposażeniu przedsiębiorstwa w kapitał, w wyodrębnieniu jego majątku, w zdolności odnawiania i pomnażania majątku, w zdolności powodzenie w sformalizowaniu rachunku ekonomicznego, co oznacza zdolność do zaciągania kredytów, zdolność do działania w warunkach ryzyka, oznacza zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji, co oznacza niezależność od jakichkolwiek jednostek gospodarczych. Odrębność ekonomiczna wymaga uzyskiwania zysków, odpowiedniego stopnia rentowności.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz