Określanie dokładności pomiaru kierunku poziomego według standardu ISO 17123

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Określanie dokładności pomiaru kierunku poziomego według standardu ISO 17123 - strona 1 Określanie dokładności pomiaru kierunku poziomego według standardu ISO 17123 - strona 2 Określanie dokładności pomiaru kierunku poziomego według standardu ISO 17123 - strona 3

Fragment notatki:


Ćwiczenie nr 8  Określanie dokładności pomiaru kierunku poziomego według standardu ISO 17123 Cel:  określenie dokładności użytkowej pomiaru kierunku poziomego badanego instrumentu  geodezyjnego z jego wyposażeniem pomocniczym Miejsce wykonania : sala IIIG. Sprzęt:      tachymetr elektroniczny Leica TC 407 (lub inny), statyw, szkicownik, tarcze celowni- cze Wprowadzenie     Systemy odczytowe teodolitów można podzielić na dwie zasadnicze grupy:       -     jednomiejscowe systemy odczytowe,         -     dwumiejscowe systemy odczytowe.       W systemie jednomiejscowym  obraz kręgu pobierany jest w jednym miejscu. Promień  świetlny przebija szklany krąg (lub odbija się od kręgu lustrzanego) i zabiera jego obraz do  urządzenia odczytowego. Jednomiejscowe systemy odczytowe występują w teodolitach o niż- szych   parametrach   dokładnościowych.   W   systemach   dwumiejscowych   promień   świetlny  przebija krąg (lub jest odbity) w dwóch diametralnych miejscach. Obrazy obu fragmentów  kręgu są przesyłane do urządzenia odczytowego. Dwumiejscowe systemy odczytowe spoty- kamy w teodolitach precyzyjnych. Wartość pomierzonego kierunku jest wyśrednioną warto- ścią z dwu diametralnych miejsc kręgu pozbawioną błędu mimośrodowego położenia kręgu i  alidady. W teodolitach optycznych systemy odczytowe z uwagi na rodzaj urządzenia odczyto- wego możemy podzielić na:     mikroskop szacunkowy (wskaźnik)  mikroskop noniuszowy   mikroskop skalowy  mikroskop ze śrubą mikrometryczną  mikrometr optyczny z płytką płasko-równoległą  mikrometr optyczny z dwoma parami klinów optycznych      mikrometr optyczny z dwiema płytkami płasko-równoległymi Istnieje jeszcze inny podział systemów odczytowych na:   systemy analogowe,  systemy cyfrowe,   systemy analogowo-cyfrowe  W  systemie analogowym  wartość reprezentowana jest przez wielkość fizyczną np. długość.  Po wyskalowanym odcinku (podzielni) reprezentującym wielkość przesuwa się wskaźnik. Z  położenia wskaźnika na skali odczytujemy wartość opisywanego zjawiska. Typowym przy- kładem analogowego systemu odczytowego jest mikroskop skalowy  Systemy cyfrowe  w teodolitach optycznych nie występują. Instrumentami posiadającymi cy- frowe systemy odczytowe są teodolity elektroniczne. Wartość mierzonego kierunku lub kąta  wyświetlana jest w postaci cyfrowej na urządzeniu wyjściowym teodolitu. W nowszych  optycznych teodolitach precyzyjnych występują systemy odczytowe  analogowo-cyfrowe .  Część wartości pomierzonej wielkości otrzymujemy bezpośrednio w postaci cyfrowej, a część 

(…)

…, że seria pomiarowa składa się z pomiaru kierunków w dwóch położeniach lunety. W trakcie pomiaru wyniki obserwacji zapisujemy w dzienniku pomiarowym. W jednym
położeniu lunety wykonujemy odczyt po nacelowaniu na tarczę, zapisujemy go w pozycji A.
Następnie wyprowadzamy lunetę z celu i wykonujemy powtórne celowanie. Odczyt zapisujemy w pozycji B. Wartość kierunku w danym położeniu jest średnią z odczytów A i B. Kierunek naprowadzania na punkty obserwowane w I położeniu lunety jest zgodny z ruchem wskazówek zegara, w II położeniu lunety kierunek powinien być przeciwny do ruchu wskazówek
zegara. Obliczenia wykonujemy zgodnie z algorytmem podanym we wprowadzeniu. Na zakończenie obliczeń wykonujemy test statystyczny który określi czy otrzymane rezultaty są
zgodne z wartościami podanymi przez producenta.
s 
2
x1  ( )

 wartość podana przez producenta

v – liczba stopni swobody
1-– poziom ufności =0.95
Wykonujemy jedno sprawozdanie dla całego zespołu pomiarowego.
Opracował: dr inż. Zbigniew Patrzałek
Na podstawie:
Wiesław Pawłowski - Procedury terenowe oceny dokładności instrumentów geodezyjnych
według standardów ISO
stanowis
ko
Cel
1
2
A
I położenie
A
Odczyt
Średnia
B
g
c
cc
c
cc
3
4
II…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz