Badanie mimośrodu limbusa teodolitu względem alidady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie mimośrodu limbusa teodolitu względem alidady - strona 1 Badanie mimośrodu limbusa teodolitu względem alidady - strona 2 Badanie mimośrodu limbusa teodolitu względem alidady - strona 3

Fragment notatki:


Temat nr 3 Badanie mimośrodu limbusa teodolitu względem alidady 1. Sprzęt Teodolit Zeiss Jena Theo 010A lub Theo O l OB (2szt), śruby sercowe (2szt), szkicownik (2szt). 2. Miejsce odbywania ćwiczeń Sala IIIG, słupek obserwacyjny 3. Cel ćwiczeń Wyznaczenie mimośrodu kręgu poziomego. 4. Opis zagadnienia Błąd mimośrodu kręgu poziomego i pionowego Przedstawione   analizy   dotyczą   teodolitu,   który   ma  szklane   kręgi   podziałów   i   jedne   -   lub  dwumiejscowe mikroskopowe urządzenie odczytowe.  Każdy   teodolit   powinien   spełniać   określone   warunki.   Niespełnienie   ich   nazywamy   błędami  instrumentalnymi. Do błędów tych zalicza się również błąd mimośrodu kręgu poziomego i błąd  mimośrodu kręgu pionowego.  Mimośród kręgu poziomego Hz występuje wtedy, kiedy jego środek geometryczny   Hz S   nie leży na  osi pionowej teodolitu J-J (rys. 1).  Podobnie   gdy   środek   geometryczny   kręgu   pionowego   V   nie   leży   na   osi   obrotu   lunety   O-O,  występuje mimośród kręgu pianowego V (rys. l). Liniowe przesuniecie środków geometrycznych  kręgów od osi J-J lub 0-0 nazywamy mimośrodem kręgu poziomego Hz, lub mimośrodem kręgu  pionowego V i oznacza się odpowiednio  v e    i  Hz e . Na   rysunku   2  przedstawiono   mimośród   kręgu   poziomego   Hz,     zakładając,   ze   liniowa   wartość  mimośrodu e pokrywa się z kierunkiem O9 - 2009 limbusa. Jest to szczególny przypadek, bowiem  mimośród występuje zazwyczaj w dowolnym kierunku. Z rysunku 2 wynika, ze mimośród e nie  obarczy   kierunku   O9-   2OO9.   natomiast   wpłynie   maksymalnie   na   kierunek   1009  -   3OO9.   Błąd  osiągnie naprzemian maksymalną i minimalną wartość z przeciwnymi znakami co przedstawia tab.  1 Tab. 1 Wpływ błędu mimośrodu na pomiar kierunku Kierunek wpływ błędu e  na kierunek Uwaga O9 0 Dotyczy   założeń  przedstawionych  na rysunku 2 lOO9 - φ 2OO9 0 3OO9 +φ Rys. 1. Mimośród kręgu pozioego i pionowego Rys. 2. Wpływ mimośrodu kręgu Hz lub  kręgu V na pomiar kierunku Oznaczenia:  J-J - oś pionowa instrumentu,        Oznaczenia:  S - ślad osi J-J lub osi 0-0 w płaszczyźnie O-O – oś obrotu lunety, C-C - oś   calowa,       kręgu Hz lub V, SHz - środek geometryczny kręgu Hz, Hz – krąg poziomy, S1 - ślad osi J-J w płaszczyźnie       Sv - środek geometryczny kręgu V, e - liniowa wartość kręgu Hz, SHz  -  środek geo-metryczny kręgu Hz,       mimośrodu kręgu, φ - kątowy wpływ mimośrodu, 

(…)

… instrumentu w płaszczyźnie
podziału limbusa. Przyjmijmy założenie, że oś zewnętrznej części tulei, wokół której obraca się
limbus pokrywa się z osią jej wewnętrznej powierzchni, wyznaczającej oś obrotu alidady (układ
osiowy Bordy). Wobec tego kierunek mimośrodu e zmienia swoje położenie wraz z obrotem koła
poziomego w przedziale 0-360° przy stałej wartości e. Występowanie mimośrodu e powoduje
zmianę odczytów…
… tych błędów uwarunkowana jest błędami czynności pomiarowych, tj.
celowania i odczytu koła poziomego.
b) wykonując pomiary kierunków w dwóch położeniach lunety do jednego celu, np. celując do
krzyża kolimatora lub tarczy celowniczej.
Postępując zgodnie z punktem b) odczyty rozkładamy równomiernie na kole poziomym (przez
obrót limbusa) w przedziale 0-360° (0-400g). Wyniki pomiarów i obliczeń notujemy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz