Ograniczenia racjonalności decyzji podejmowanych w organizacjach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ograniczenia racjonalności decyzji podejmowanych w organizacjach - strona 1

Fragment notatki:

Ograniczenia racjonalności decyzji podejmowanych w organizacjach. Ograniczenia: kompetencyjne - nie zawsze uprawnienia do decydowania umieszczone są w strukturze tam, gdzie mogą być podjęte najszybciej i najlepiej informacyjne - poznawcze - obieg informacji nie jest skorelowany z wymaganiami prawidłowego podejmowania decyzji (decydenci otrzymują czasem zbędną, czasem nie otrzymują potrzebnej) motywacyjne - wiążą się z kryteriami i mechanizmem oceny działalności podwładnych przez zwierzchników oraz z idącym w ślad za tą oceną zespołem kar i nagród (np. jeśli pomyłki są karane, decyzje podejmowane są niechętnie) strukturalne - wynikające z utrwalonego w formie ustaleń administracyjno-prawnych podziału pracy w sferze zarządzania organizacją
Występują one na poziomach: decydenta (negatywne cechy decydenta, złudzenie reprezentatywności, uwikłanie w procesy polityczne), organizacji i grupy (pyt. 39)
Przyczyny problemu pozwala określić diagram ryby Ishikawa - 4 M: masy, materiały, metody, ludzie.
41. Fazy racjonalnego podejmowania decyzji .
opisać sytuacje problemową (przedstawić ogólna sytuacje problemową, zanalizować tło społeczne, konkretnie sformułować problem operacjonalizując stan pożądany i istniejący)
sformułować cel, dzięki czemu będzie możliwe zdefiniowanie problemu (określić cele, wskazać warunki brzegowe)
ustalić kryterium wyboru
utworzyć wszystkie warianty (w tym celu korzystamy z wiedzy własnej, cudzej, zasięgamy opinii ekspertów, korzystamy z analizy systemowej organizacji), których hipotetyczne skutki i prawdopodobieństwa wystąpienia szacowane są w fazie V
wybrać najlepszy - racjonalny wariant
zrealizować wybrany wariant
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz