Ogólne informacje - Toksykologia z ekotoksykologią

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Ogólne informacje - Toksykologia z ekotoksykologią - strona 1  Ogólne informacje - Toksykologia z ekotoksykologią - strona 2

Fragment notatki:

OGÓLNE INFORMACJE
Toksykologia tradycyjnie- nauka o szkodliwym wpływie leków, związków chemicznych i ich mieszanin na żywe organizmy.
Cele toksykologii:
Wykrywanie trucizny w materiale biologicznym
Oznaczanie ich w środowisku
Doświadczalna ocena toksyczności nowych związków chemicznych
Podział toksykologii
Podział toksykologii:
Współczesna toksykologia jako nauka rozwinęła się w 4 kierunkach:
Toksykologia użytkowa
Kliniczna
Sądowa
Środowiskowa w tym ekotoksykologia
Toksykologia użytkowa- dotyczy związków chemicznych, których właściwości biocydowe wykorzystuje się świadomie:
Pestycydy
Środki konserwujące żywność
Leki w chemioterapii
Toksykologia kliniczna- dotyczy ostrych zatruć, obejmuje problemy diagnostyki i leczenia.
Dotyczy diagnostyki i leczenia ostrych zaruć:
Zawodowe do 10%
Przypadkowe do 30%
Samobójcze ponad 60%
Toksykologia sądowa- dotyczy czynności zmierzających do wystawienia ekspertyzy toksykologicznej
Toksykologia środowiskowa- dotyczy związków chemicznych, których źródłem jest środowisko pracy i życia ludzi oraz zwierząt.
1) Przemysłowa- nadzorowanie środowiska pracy i człowieka w nim pracującego (efekty toksyczne obserwowane bezpośrednio u ludzi)
2) Pozaprzemysłowa- zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wody, ścieków i gleby
3) Ekotoksykologia- bada skutki działania toksycznych substancji chemicznych na gatunki inne niż człowiek.
Pojecie trucizny historyczne i obecne
Trucizna i jej definicja:
Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Tylko dawka czyni, że dana substancja nie jest trucizną.
Trucizna= dawka
Prawo tolerancji Shelforda: możliwość bytowania organizmu w danym środowisku określa minimum i maksimum danego czynnika.
Heber: zatrucie jako iloczyn dawki i czasu:
Dawka x czas
W pewnym zakresie stężeń zgon zwierzęcia można spowodować niższym stężeniem substancji w powietrzu, przedłużając czas ekspozycji.
Zjawisko to znane jako prawo Habera określa wzór:
E0= c x t
Dla wywołania efektu letalnego E0 potrzebne jest osiągnięcie odpowiedniego iloczynu stężenia c i czasu ekspozycji t.
Zgon nastąpi, gdy iloczyn ten osiągnie pewną stałą wartość.
Prawo Habera spełnione tylko dla krótkich odstępów czasu, rzędu godzin. Później wpływają już procesy biotransformacji i wydalania.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz