Ogólna charakterystyka analizy finansowej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólna charakterystyka analizy finansowej- opracowanie - strona 1 Ogólna charakterystyka analizy finansowej- opracowanie - strona 2 Ogólna charakterystyka analizy finansowej- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ANALIZY FINANSOWEJ - MIEJSCE ANALIZY FINANSOWEJ W SYSTEMIE ANALIZ ANALIZA WSTĘPNA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ANALIZA POZIOMA ANALIZA PIONOWA
(porównawcza, horyzontalna) (struktury danych)
ANALIZA POZIOMA
Tempo zmian jest stosunkiem wartości odchylenia bezwzględnego do wartości danej pozycji sprawozdania finansowego w okresie przyjętym za podstawę porównań. Tempo zmian odpowiada na pytanie, o ile razy przyrost absolutny badanego zjawiska jest wyższy lub niższy od jego poziomu w okresie podstawowym
Informuje, o ile procent wartość danej pozycji sprawozdania finansowego w badanym okresie jest wyższa lub niższa od wartości tej pozycji w okresie przyjętym za podstawę porównań.
Indeks dynamiki jest miarą dynamiki określającą stosunek wartości danej pozycji sprawozdania finansowego w okresie badanym do wartości tej pozycji w okresie przyjętym za podstawę porównań. Informuje, jaki procent wartości danej pozycji sprawozdania finansowego w badanym okresie stanowi wartość tej pozycji w okresie przyjętym za podstawę porównań.


(…)

… jest analiza sprawozdań finansowych.
ANALIZA TECHNICZNO- EKONOMICZNA oparta jest na badaniu wielkości ekonomicznych w wyrażeniu rzeczowym i osobowym. Koncentruje się na ocenie poszczególnych odcinków działalności firmy. Składa się na nią m.in.: analiza produkcji (ilość i asortyment, metody, wyposażenie techniczne)
analiza wydajności pracy,
analiza zatrudnienia,
analiza gospodarki materiałowej,
analiza środków trwałych.
Polega na polega na porównywaniu poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego za dwa lub więcej kolejnych okresów sprawozdawczych; jest to analiza porównawcza danych.
Ma na celu ukazanie zmian (wzrostu lub spadku) wartości badanych pozycji w czasie Zmiany przedstawia się jako :
odchylenia bezwzględne (kwotowe)
odchylenia względne (tempo zmian, wskaźniki dynamiki)
Określa, jaką część (wyrażaną…
… FINANSOWYCH
ANALIZA BILANSU - ma na celu ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej.
ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT - umożliwia ocenę osiągniętego wyniku finansowego, poszczególnych elementów tego wyniku oraz kategorii kształtujących wynik.
ANALIZA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH- ma na celu ustalenie źródeł pozyskiwania i sposobów wykorzystywania środków pieniężnych.
ANALIZA ZESTAWIENIA…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz