OFE i wysokość emerytury - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
OFE i wysokość emerytury - wykład - strona 1

Fragment notatki:

OFE jest wyposażoną w osobowość prawną i powołaną na czas nieograniczony, wyodrębnioną masą majątkową powstałą ze składek członków funduszu, gromadzącą i inwestującą środki pieniężne z przeznaczeniem na wypłaty dla członków po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego (60 i 65 lat). Fundusz ten jest zarządzany przez Powsz. Tow. Emeryt. PTE jest podmiotem obsługującym Fundusz Emerytalny, ma też osobowość prawną działa na zasadzie statutu, osobowość nabywa z chwilą wpisana do rejestru funduszy. Wysokość emerytury jest uzależniona od wysokości kwoty zaewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego jak też od czasu przejścia na emeryturę. Im później pracownik zdecyduje się przejść na emeryturę tym będzie ona większa. Ustala się bowiem długość życia na zasadzie pewnej prognozy, zatem jeżeli będzie dłuższy okres emerytalny będzie niższa emerytura. Po uzyskaniu określonego wieku emerytalnego środki zgromadzone w OFE są przekazywane zakładom ubez. (ZUS), którego zadaniem jest wypłacanie emerytury z II filaru. Prawo do emerytury z III filaru nie jest prawem obowiązkowym. Świadczenie to otrzymujemy gdy w sposób dobrowolny ubezpieczamy się. Ustaw przyjmuje zasadę jednej emerytury : jeśli ktoś ma prawo do innych emerytur to pobiera się w razie zbiegu uprawnień jedną emeryturę. Wyjątkiem jest zbieg prawa do renty inwalidzkiej. Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pobiera się wówczas rentę inwalidzką powiększoną o połowę emerytury albo emeryturę+ połowę renty inwalidzkiej. Poza systemem emerytalnym obsługiwanym przez ZUS w grę wchodzą emerytury dla rolników obsługiwane przez KRUS. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz