Odwoływanie poszczególnych komisarzy a odwołanie całego składu Komisji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odwoływanie poszczególnych komisarzy a odwołanie całego składu Komisji-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Odwoływanie poszczególnych komisarzy a odwołanie całego składu Komisji.
Członek Komisji kończy pełnienie swych funkcji w wypadku śmierci, upływu kadencji, dymisji lub rezygnacji. Dymisja następuje orzeczeniem ETS, na wniosek Rady lub Komisji, w stosunku do członka Komisji, który przestał spełniać warunki konieczne do wykonywania swoich obowiązków lub dopuścił się poważnego uchybienia. Zwolnione stanowisko członka Komisji zajmuje na pozostający okres kadencji nowy członek mianowany za wspólnym porozumieniem rządów państw członkowskich. Rada może jednak jednogłośnie postanowić, że wolne stanowisko nie musi być obsadzone.
Funkcje wszystkich członków Komisji wygasają w wyniku wyrażenia przez PE wotum nieufności w stosunku do całej Komisji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz