Odpylacze elektrostatyczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpylacze elektrostatyczne - omówienie - strona 1 Odpylacze elektrostatyczne - omówienie - strona 2 Odpylacze elektrostatyczne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

ODPYLACZE ELEKTROSTATYCZNE
Odpylacze elektrostatyczne obecnie stanowią jedną z najbardziej skutecznych i najczęściej stosowanych metod odpylania gazów przemysłowych. Przebieg zjawisk zachodzących w odpylaczu elektrostatycznym można przedstawić w uproszczeniu w sposób następujący. zapylony gaz przepływa z mała prędkością między elektrodami zbiorczymi. Po przyłączeniu do elektrod dostatecznie wysokiego napięcia rzędu 30-80 kV wydzielają one duże ilości elektronów. Elektrony przyciągane są przez dodatnie elektrody zbiorcze i poruszają się z duża prędkością w ich kierunku. W czasie swojego ruchu w kierunku elektrody zbiorczej elektrony uderzają w neutralne cząstki gazu, wytrącając z nich dalsze elektrony, które z kolei powodują wytrącanie elektronów z innych cząstek gazu. Zjawisko to nazywane wyładowaniem koronowym zanika w pewnej odległości od elektrody emitującej, dając w rezultacie duże ilości wolnych elektronów oraz dodatnio naładowane cząstki gazu. Nazwa zjawiska pochodzi stąd, ze wokół elektrody emitującej powstaje świecąca korona. Elektrony powstałe w strefie koronowej osadzają się poza ta strefą na neutralnych cząstkach gazu, ładując je ujemnie. Wytworzone w ten sposób ujemne jony gazowe osadzają się z kolei na zawartych w gazie ziarnach pyłu i przekazują im swój ładunek. Naładowane ujemnie ziarna pyłu poruszają się na skutek działania sił pola elektrostatycznego w kierunku dodatniej elektrody zbiorczej i osadzają się na niej. Ziarna pyłu osadzone na elektrodzie zbiorczej na skutek mechanicznego wstrząsania elektrodą opadają do zbiornika pyłu. Zasadniczymi elementami odpylacza elektrostatycznego są: - zespół elektrod emitujących ,
- zespół elektrod zbiorczych, - elektryczny układ zbiorczy,
- obudowa wraz z przewodami doprowadzającymi i odprowadzającymi gaz z odpylacza.
W zależności od wzajemnego usytuowania elektrod rozróżnić można układ płaski, współśrodkowy, rurowy, lub plastrowy. Płaski układ elektrod może być stosowany zarówno przy poziomym, jak i pionowym przepływie gazu przez komorę odpylacza, natomiast pozostałe układy stosowane są tylko w elektrofiltrach pionowych. Z reguły elektrofiltry pionowe stosowane są jedynie przy stosunkowo małych natężeniach przepływu gazu oraz w elektrofiltrach mokrych, w których gaz jest wstępnie nawilżany, a elektrody zbiorcze są omywane przez wodę. Znacznie częściej stosowane są elektrofiltry suche, poziome z płaskim układem elektrod. W celu podniesienia ich skuteczności stosuję się podział pola elektrycznego w kierunku przepływu gazu przez komorę na szereg pól o różnej gęstości prądu i różnej podziałce elektrod. Każde pole elektrofiltru posiada własny układ zasilający. W dużych jednostkach, projektowanych na bardzo duże wydatki gazu stosuje się podział na sekcję, pracujące równolegle i tworzące odrębne ciągi gazowe. Zapewnia to większą pewność pracy elektrofiltru i pozwala przeprowadzać remonty bez konieczności wyłączania z ruchu całego odpylacza.

(…)

… rzędu setek tysięcy m3/ h, gdyż wpływa bezpośrednio na wysokość kosztów odpylania. Dobór właściwego urządzenia odpylającego dla określonego źródła zapylenia jest najistotniejszym zagadnieniem w technice odpylania. Dlatego przeprowadzenie zarówno szczegółowej analizy techniczno-ekonomicznej poszczególnych rozwiązań, jak i przeprowadzenie wstępnych badań eksperymentalnych, pomimo że może to prowadzić…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz