Odpowiedzialność za wyrzucanie lub wylanie przedmiotu

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność za wyrzucanie lub wylanie przedmiotu - strona 1

Fragment notatki:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYRZUCENIE SPADNIĘCIE LUB WYLANIE PRZEDMIOTU
Podmiot i przesłanki
Ten, kto zajmuje pomieszczenie, odpowiada za szkodę wyrządzoną w następstwie wyrzucenia, wylania lub spadnięcia z tego pomieszczenie jakiegokolwiek przedmiotu. Chodzi tu o każdą osobę, która faktycznie włada wyodrębnionym pomieszczeniem, niekoniecznie na podstawie tytułu prawnego.
Jeżeli pomieszczenie zajmuje łącznie kilka osób, ich odpowiedzialność jest solidarna. Powstaje ona wtedy, gdy z pomieszczenia cokolwiek zostało wyrzucone wylane lub spadło, a następstwem tego faktu jest uszkodzenie ciała lub szkoda na mieniu innej osoby.
Zasada odpowiedzialności
Zajmujący pomieszczenie ponosi odpowiedzialność opartą na zasadzie ryzyka. Od odpowiedzialności tej zajmujący pomieszczenie może się uwolnić jedynie wtedy, gdy wykazana zostanie jedna z następujących trzech okoliczności stanowiących przyczynę wyrzucenie, wylania lub spadnięcia przedmiotu:
siła wyższa
wyłączna wina poszkodowanego
wyłączna wina osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz