Odpowiedzialność ubezpieczeniowa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność ubezpieczeniowa - wykład - strona 1 Odpowiedzialność ubezpieczeniowa - wykład - strona 2

Fragment notatki:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBEZPIECZENIOWA.
Odp. na zas. ryzyka łączy się z całym sys. ubezpieczeń. Ochrona poszkodowanego wymaga
nie tylko surowej odp. posiadacza pojazdu, ale także stworzenia gwarancji zaspokojenia
roszczeń odszkodowawczych. Może się bowiem okazać, że odpowiedzialny posiadacz nie ma
środkow na pokrycie szkody, wiąże się to też z tym, że czasami nie można ustalić kto jest
odpowiedzialny (sprawca zbiegł z miejsca wypadku). w 1958r. raz pierwszy wprowadzono w
Polsce sys. obowiązkowych ubezpieczeń. Ubezp. miało charakter ustawowy, powstawało z
mocy prawa z chwilą rejestracji auta. Mogło to działać dopoki był tylko jeden ubezpieczyciel
(PZU). Ustawa z 1990 nałożyła na posiadaczy pojazdow obowiązek zawarcie umowy
ubezpieczeniowej z dowolnym ZU. Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej z
22.05.2003 rownież przewiduje obow. zawarcia umowy o ubezp. od odp. cywilnej (OC).
Szczegołowe regulacje przewiduje rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy. Zakres odp.
ZU reguluje art. 34. - odszkodowanie z ubezp. OC przysługuje, jeżeli posiadacz lub kierujący
są zobow. do naprawienia szkody. Zakł ubezp. odpowiada zatem akcesoryjnie - najpierw
należy ustalić odp. posiadacza (art. 436.) lub kierującego (art. 415.), a tak ustalona odp. objęta
jest ubezp. Odpowiedzialność ta musi się zamykać w granicach sumy gwarancyjnej, ktora nie
może być niższa niż 350 tys. euro na każdego poszkodowanego szkodą na osobie i 200 tys.
euro - szkoda na mieniu. Art. 38. określa wyłączenia odp. zakł. ubezp. na podstawie umowy:
1. 1. za szkodę na mieniu wyrządzoną posiadaczowi przez kierowcę (ale może to
obejmować ubezp. AC)
2. 2. za szkodę w przewożonych ładunkach, przesyłkach, bagażu - chyba że odp.
ponosi posiadacz innego pojazdu mech. niż pojazd przewożący wymienione
przedmioty;
3. 3. za utratę gotowki, biżuterii, pap. wart. i wszelkich dok., zbiorow filatel.,
numizmatycznych i podobnych
4. 4. za szkody powstałe na skutek zanieczyszczenia środowiska.
Art. 19. poszkodowany w wypadku drogowym ma roszczenie bezpośrednio do zakł. ubezp.
Może dochodzić roszczenia od posiadacza lub kierowcy - wedle jego wyboru. Art. 43 - zakł.
ubezp., ktory wypłacił odszkodowanie może mieć regres do kierowcy, gdy ten wyrządził
szkodę umyślnie, będąc pod wpływem alkoholu lub pod wpływem śr. odurzających, jeśli
wszedł w posiadanie pojazdu na skutek przestępstwa, nie miał uprawnień do prowadzenia
danego pojazdu, zbiegł z miejsca wypadku. Jeśli okaże się, że osob odp. nie da się


(…)

…. Jeśli okaże się, że osob odp. nie da się
zidentyfikować, a okoliczności wyrządzenia szkody uzasadniają taką odp., ten kto poniosł
szkodę na osobie może zgłosić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
będącego odrębną osoba prawną. UFG płaci też - zarowno za szkodę na osobie jaki i na
mieniu - gdy okaże się, że posiadacz pojazdu nie był ubezpieczony lub też gdy zbankrutował
zakł. ubezp.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz