Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym - strona 1 Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym - strona 2

Fragment notatki:

Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym i jej charakterystyka Odpowiedzialność posiłkowa :
-to odpowiedzialność osób trzecich za grzywnę i równowartość pieniężną przepadku przedmiotów przestępstwa orzeczoną wobec sprawcy przestępstwa skarbowego, mająca na celu zabezpieczenie interesów finansowych Skarbu Państwa na wypadek gdyby skazany sprawca nie był w stanie uiścić zasądzonych kwot
- jest tradycyjną instytucją prawa karnego skarbowego niemającą swego odpowiednika w prawie karnym powszechnym, stanowiącą pewne odstępstwo od zasady indywidualizacji odpowiedzialności za czyny bezprawne
- odpowiedzialność posiłkowa nie jest typem odpowiedzialności karnej, lecz odpowiedzialnością stricte majątkową wprowadzoną ze względów fiskalnych
- odpowiedzialność posiłkową może ponieść osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, jeśli sprawcą czynu zabronionego jest zastępca tego podmiotu prowadzący jego sprawy jako pełnomocnik, zarządca, pracownik, a zastępowany podmiot odniósł lub mógł odnieść z popełnionego przestępstwa jakąkolwiek korzyść majątkową - więź łącząca sprawcę przestępstwa skarbowego z podmiotem pociągniętym do odpowiedzialności posiłkowej : Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia i bez wiedzy oraz aprobaty zastępowanego jako negotiorum gestio nie może stanowić podstawy do pociągnięcia do odpowiedzialności posiłkowej
Odpowiedzialność posiłkowa znajduje uzasadnienie w winie w wyborze czy w winie w nadzorze odnośnie do swojego zastępcy, której nie można przypisać w przypadku działania sprawcy jako negotiorum gestio
- odpowiedzialność posiłkowa ma charakter obligatoryjny, co oznacza, że sąd ma obowiązek nałożyć odpowiedzialność posiłkową, ilekroć orzeka wobec sprawcy przestępstwa skarbowego grzywnę, czy też ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów a zachodzą przesłanki podmiotowe i przedmiotowe uzasadniające taką odpowiedzialność
wyłączenie spod odpowiedzialności posiłkowej : nie stosuje się wobec państwowych jednostek budżetowych
ZAKRES PRZEDMIOTOWY ODPOWIEDZIALNOŚCI POSIŁKOWEJ: dotyczy tylko kary grzywny i środka karnego w postaci ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów orzeczonej wobec sprawcy przestępstwa skarbowego
ROZMIARY ODPOWIEDZIALNOŚCI POSIŁKOWEJ: może dotyczyć całości lub części grzywny; całości lub części równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów przestępstwa. Ustanawiając odpowiedzialność posiłkową sąd przy ustalaniu stawki dziennej grzywny bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe ale także dochody, możliwości zarobkowe podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz