Odpowiedzialność na zasadzie słuszności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność na zasadzie słuszności  - strona 1 Odpowiedzialność na zasadzie słuszności  - strona 2

Fragment notatki:

Odpowiedzialność na zasadzie słuszności (E) !!! Zasada odpowiedzialności została trochę inaczej sformułowana de lege lata w art. 417 2 .
W braku odpowiedzialności na zasadzie winy lub ryzyka, pojawia się zasada słuszności. Art. 417 2 . Jeżeli przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej została wyrządzona szkoda na osobie, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego jej naprawienia oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, gdy okoliczności, a zwłaszcza niezdolność poszkodowanego do pracy lub jego ciężkie położenie materialne, wskazują, że wymagają tego względy słuszności. Art. 471 2 to przepis kazuistyczny.
Brak przesłanek odpowiedzialności Skarbu Państwa.
Skarb Państwa wykonuje władzę publiczną.
Wykonanie władzy publicznej nastąpiło zgodnie z prawem.
Tylko szkoda na osobie.
Odszkodowanie lub zadośćuczynienie.
Gdy zachodzi jedna z wymienionych okoliczności:
Niezdolność poszkodowanego do pracy.
Ciężkie położenie materialne.
Inne sytuacje.
Taka konstrukcja winy na zasadzie słuszności występuje także w art. 428, 431.
Za jej wprowadzeniem przemawiają względy etyczne, każdy system wymaga aksjologicznego uzasadnienia. Jest to odpowiedzialność zobiektywizowana, bo sprawca odpowiada za sam skutek.
Projekt zmian. Patrz: artykuł w Gazecie Wyborczej z 26-27.03.2011.
Pojawił się projekt powołania wojewódzkich komisji odszkodowawczych, a co za tym idzie spór o racjonalny model rozstrzygania niektórych spraw odszkodowawczych.
Model klasyczny - spór sądowy (pacjent- szpital).
Zwykłe, indywidualne powództwo. Class action - kilka podmiotów przeciw jednemu podmiotowi.
Model alternatywny, m.in. minister Ewy Kopacz, która promuje ideę funduszy, komisji odszkodowawczych. Pacjent dostawałby od razu albo:
Ryczałt odszkodowania (I etap) lub…
Sprawa przeszłaby jakby do II etapu - do procesu.
Takie rozwiązanie byłoby szybsze, a lekarze nie baliby się podjąć pewnego leczenia. Wcześniej prof. Nesterowicz to proponował.
Ten problem jest zaraźliwy, we Francji chcą założyć takie komisje, które działałyby w związku z zaistnieniem szkody atomowej (próby jądrowe na Pacyfiku). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz