Odpowiedzi na zaliczenie - hydraulika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2177
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzi na zaliczenie - hydraulika - strona 1 Odpowiedzi na zaliczenie - hydraulika - strona 2 Odpowiedzi na zaliczenie - hydraulika - strona 3

Fragment notatki:

• Zestaw IIB 1. Scharakteryzowac przepływ w ruchu jednostajnym Uśrednione zmienne przepływu nie zależą od czasu ani od zmiennej przestrzennej  0 ; 0 = ∂ ∂ = ∂ ∂ x t , to równanie zachowania pędu ma postać : 0 1 0 0 = ⋅ ∆ ⋅ + ⋅ ∑ = IT i i i s L i g ρ τ       i0-spadek dna ;  τ0i-napręzenia normalne  ;∆Li-obwód  ;s-przekrój poprzeczny O takim przepływie decydują siły:  -podłużna(skierowana wzdłuż dna koryta)składowa siły cieżkości, -wypadkowa siła powierzchniowa działająca na pobocznicę strumienia.    Mogą one mieć różne znaki(różny wpływ na ruch cieczy):gdy rzędna dna koryta maleje wzdłuż  kierunku ruchu, wtedy składowa grawitacji jest czynnikiem napędzającym ciecz,wypadkowa siła  powierzchniowa ma charakter sił oporu,równoważącej grawitacji-jest to sytuacja typowa dla  przepływu w rzekach i kanałach.    (sytuacja odwrotna)-gdy dno łożyska wznosi się wzdłuż kierunku ruchu składowa grawitacji  przeciwdziała przepływowi a czynnikiem napędzajacym jest wypadkowa siła powierzchniowa.dla  wytworzenia się ruchu jednostajnego ustalonego niezbędne jest spełnienie określonych  warunków: -długość kpryta musi przekraczać długość odcinka początkowego -prędkość musi być stała 2.Rownanie Bernoulliego ze stratami -rozpatrujemy strumień(zbiór strug) -przepływ ustalony -pole sił masowych jest potencjalne -ciecz jest barotropowa -jest rzeczywista (ma pewną lepkość która powoduje straty energii) -wartość trójmianu nie jest stała i maleje wzdłuż lini prądu ∑ + + + = + + str h p g V z g V p z γ α α γ 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 Casłkowite wysokości energii strumienia cieczy rzeczywistej dla dwóch dowolnioe obranych  przekrojów strumienia różnią się między sobą o wielkość strat jakie powstały przy przepływie z  jednego przekroju do drugiego. 3.Straty w rurociągu a)straty spowodowane tarciem poszczegolnych warstw cieczy o siebie i o ścianki przewodu oraz  przez powstanie zaburzeń(wprostproporcjonalne do długości przewodu).Do obliczenia tych strat  stosujemy wzór Darcy-Weisbacha g V d L h 2 2 λ = ∆  ,gdzie  λ -wspołczynnik oporu;L-długość  przewodu ;d-średnica przewodu ;V-średnia prędkość w przewodzie b)straty które powstają w ściśle określonych miejscach przewodu i wywołane są różnego rodzaju  zmianami lub przeszkodami powodującymi zaburzenia w ruchu cieczy(zmiana kier.ruchu,zmiana  przekroju poprz.,przepływ przez armaturę sanitarną,załamania przewodu).Wielkość tych strat nie  zależy od długości ,lecz od rodzaju przeszkody w rurociągu.Są to straty miejscowe lub inaczej 

(…)

…/odpływające) z sieci.
10.Przepływ przez dyfuzor
Odpowiednio ukształtowany kanał w którym wskutek zmiany przekroju poprzecznego wzrasta
cisnienie płynu kosztem zmiany energii kinetycznej.
Zestaw III
3
1. Spadek Hydrauliczny
Jest to spadek linii energii na pewnej odległości na której ta strata występuje.Oznaczamy ją
symbolem if.W ruchu jednostajnym spadek hydrauliczny równy jest spadkowi dna.Oznacza…
… całkowitą energię strugi.
linia ciśnień-linia powstała wskutek połączenia punktów otrzymanych w wyniku odłożenia od linii
V2
energii w dół, wartości
.Przedstawia energię potencjalną strugi.
2g
Wartośc wysokości prędkości przedstawia natomiast energię kinetyczną.
b)ciecz reczywista
linia energii-całkowita energia cieczy w poszczególnych przekrojach strugi(w przeciwieństwie do
cieczy doskonałej jej wartośc stale maleje w wyniku oporów-straty na długości i straty lokalne).
Linia ciśnień-linia powstała wskutek połączenia punktów otrzymanych w wyniku odłożenia od linii
V2
energii w dół wartości
.Przedstawia energię potencjalną strugi.
2g

… hydrauliczne pracy(zatopiony,niezatopiony)
d)ze względu na szerokość przelewu w stos. do szer. Kanału(z kontrakcją,bez kontrakcji)
to równanie zachowania pędu ma postać : g ⋅ i0 +
IT

2
e)ze wzgłedu na położenie krawędzi przelewu w stos.do kierunku przepływu w
kanale(czołowe,ukośne boczne,krzywoliniowe,łamane)
5.Otwor zatopiony i niezatopiony
Otwory w ściankach ograniczające obszary wypełnione cieczą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz