Odpady paleniskowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpady paleniskowe - wykład - strona 1 Odpady paleniskowe - wykład - strona 2 Odpady paleniskowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Odpady paleniskowe
Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach opalanych węglem powoduje powstawanie stałych produktów spalania, jakimi są popioły lotne i żużle elektrowniane nazywane odpadami paleniskowymi. W Polsce na składowiskach do tej pory (1999 r.) nagromadzonych jest ok. 350 min ton odpadów energetycznych. Odpady paleniskowe są wykorzystywane do produkcji materiałów budowlanych, w budownictwie drogowym, głównie jako materiał do budowy nasypów drogowych stabilizacji gruntów, wzmacniania podłoża oraz w robotach inżynieryjnych, głównie do makroniwelacji i rekultywacji terenów zdegradowanych, jako materiał podsadzkowy w kopalniach oraz jako warstwa ochronna wysypisk odpadów komunalnych, a w budownictwie hydrotechnicznym — do budowy obwałowań mokrych składowisk i odstojników przemysłowych [17].
Właściwości odpadów paleniskowych zależą od rodzaju spalonego węgla (kamienny czy brunatny), technologii spalania oraz od rodzaju transportu i sposobu składowania. Pod­stawowe parametry geotechniczne [38] odpadów paleniskowych podano w tabeli 14.10.
Odpady komunalne stałe
W Polsce odpady komunalne stałe zgromadzone na składowiskach zorganizowanych zajmują powierzchnię około 3 tys. hektarów.
Składowisko odpadów stałych, zawierające odpady komunalne, jest szczególnym rodzajem budowli inżynierskiej. Konstrukcja składowiska powinna spełniać określone warunki bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zachowaniu kryterium racjonalności.
Prawidłowe zaprojektowanie nowych składowisk i ich rozbudowa (np. podwyższenie starych) powinno opierać się na ocenie zachowania się masy odpadów komunalnych i ich wpływu na podłoże. Do tego celu ważne są ich parametry geotechniczne. Parametry fizyczne i mechaniczne odpadów, ze względu na ich specyfikę, powinno badać się laboratoryjnie w aparatach wielkowymiarowych — podobnie jak grunty gruboziarniste i kamieniste [51] oraz na składowisku odpadów [95].
Właściwości fizyczne i mechaniczne odpadów komunalnych charakteryzują się bardzo dużymi rozrzutami [95, 96],
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz