Oddziaływanie dróg i ruchu drogowego na wody powierzchniowe

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 308
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oddziaływanie dróg i ruchu drogowego na wody powierzchniowe - strona 1

Fragment notatki:

Oddziaływanie dróg i ruchu drogowego na wody powierzchniowe, podziemne i powierzchnię ziemi
Na jakość wód powierzchniowych w sąsiedztwie dróg mają znaczenie tzw. spływy opadowe. Spływy
te mogą mieć charakter silnie zanieczyszczonych ścieków, w szczególności po dłuższym okresie
pogody suchej, w czasie której następuje duża kumulacja zanieczyszczeń na powierzchni dróg, czy
w śniegu na poboczach.
Na podstawie znajomości budowy geologicznej obszaru, przez który przebiega droga, należy określić stopień zagrożenia wód podziemnych i wyznaczyć prędkość spodziewanej możliwej migracji zanieczyszczeń bakteryjnych, fizycznych i chemicznych. Problem określenia zagrożenia wód podziemnych powinno się także rozważać w aspekcie możliwego średniego czasu migracji i zanieczyszczonej wody z powierzchni do zbiornika wód podziemnych. Gdy ten czas migracji wody trwa: mniejniż 2 lata - występuje bardzo silne zagrożenie;2-5 lat - silne zagrożenie; 5-25 lat - średnie zagrożenie; 25-100 lat - słabe zagrożenie, powyżej 100 lat praktycznie zagrożenia nie ma.
Zanieczyszczenie wód dotyczy głównie spalin, zwłaszcza związków metali ciężkich. W praktyce jednak do gleb przedostają się między innymi paliwo, jak też składniki stałe i półpłynne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz