Odczyn gleby

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odczyn gleby - strona 1 Odczyn gleby - strona 2

Fragment notatki:

Korabiewski. Notatka składa się z 2 stron.
ODCZYN GLEBY Odczyn gleby kształtowany jest na podstawie wzajemnego stosunku jonów H+ do OH-
Wyrażony w jednostkach pH (ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia jonów wodorowych)
Na odczyn gleby wpływają:
działalność fizjologiczna organizmów glebowych (kwasy organiczne w wyniku rozkładu substancji organicznej, wydzielanie CO2.
Warunki klimatyczne (zstępujący ruch wody, wymywanie składników alkalicznych, klimat arydalny- suchy-gromadzenie składników alkalicznych) Stosowanie kwaśnych nawozów mineralnych lub nawozów wapniowych- kwaśne opady, emisja pyłów, zawierających CaO.
W Polsce przewaga gleb kwaśnych (80%) w tym 50% kwaśnych i silnie kwaśnych:
Mały udział gleb wykorzystywanych ze skał wapiennych oraz utworów macierzystych zawierających CaCo3 (lessy, gliny margliste) Klimat Polski
W przeszłości cała powierzchnia zajęta była przez lasy i bory (zakwaszenie)
KWASOWOŚĆ GLEBY- stan gleby, w którym jej odczyn jest kwaśny
Rodzaje kwasowości: Czynna- pochodzi od wolnych jonów H+ znajdujących się aktualnie w roztworze Potencjalna- od jonów H + i Al 3+ znajdujących się w kompleksie sorpcyjnym. Ze względu na siłę powiązania jonów decydujących o kwasowości dzieli się na: * WYMIENNĄ- zależy od jonów bardziej ruchliwych. Ujawnia się w wyniku działania na glebę roztworem soli obojętnej np. 1 N KCl. Pojawia się w roztworze H + i Al 3+ słabiej związana z kompleksem sorpcyjnym * HYDROLITYCZNA- zależy od jonów H + i Al 3+ silnie związanych z KS, które są z niego wyparte dopiero przez kationy soli hydrolizujących zasadowo (np. 1 N octanu sodu lub wapnia). Kationy te wypierają z kompleksu sorpcyjnego zarówno H + i Al 3+ silnie jak i słabo związane.
Tak zmierzona k. hydroligiczna odpowiada całkowitej kwasowości gleby.
Stopnie kwasowości:
pH H2O pH KCl bardzo kwaśny
7,4
7,2 Rośliny wskaźnikowe - np. gleby o odczynie silnie kwaśnym (wrzos, psia trawka, kłosiwka wełnianka)
GLEBY KWAŚNE: Pozbawione węglanu wapnia
W ich KS występują głównie jony H + i Al 3 + Na ogół wadliwe stosunki wodno-powietrzne (niestabilność struktury gruzełkowej)
W roztworze duża ilość toksycznego dla roślin Al., Fe, Mn
Związki, w skład których wchodzą inne składniki pokarmowe, staja się nierozpuszczalne


(…)


W ich KS występują głównie jony H+ i Al3+ Na ogół wadliwe stosunki wodno-powietrzne (niestabilność struktury gruzełkowej)
W roztworze duża ilość toksycznego dla roślin Al., Fe, Mn
Związki, w skład których wchodzą inne składniki pokarmowe, staja się nierozpuszczalne
Ograniczenie aktywności biologicznej wielu bakterii i promieniowców
Właściwości buforowe gleb to zdolność gleby do przeciwstawiania się zmianie odczynu.
Właściwości takie posiadają roztwory buforowe będące mieszankami słabych kwasów i ich soli mocnymi zasadami (np. Ch3COOH) lub słabych zasad i ich soli z silnymi kwasami.
Jony wodorowe występujące w glebach działają jako bufor w stosunku do odczynu (usuwane z roztworu glebowego jony H+ są uzupełniane z KS, a wprowadzone do roztworu przechodzą do KS. Odczyn roztworu nie ulega…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz