Wyznaczanie kwasowości wymiennej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie kwasowości wymiennej - strona 1 Wyznaczanie kwasowości wymiennej - strona 2

Fragment notatki:


       WYZNACZANIE KWASOWOŚCI WYMIENNEJ I  GLINU WYMIENNEGO W GLEBIE Kwasowość wymienna  spowodowana jest obecnością jonów H+ i Al3+ słabo związanych przez  kompleks sorpcyjny gleby. Do uwolnienia ich z kompleksu sorpcyjnego gleby używamy roztworu  chlorku potasu. Jony potasu wchodzą na miejsce jonów wodorowych i jonów glinu.  Uwolniony z kompleksu jon H+ oraz jony H+ powstałe z hydrolizy chlorku glinu, zakwaszają  roztwór. Kwasowość tą nazywamy wymienną a uwolniony w tym procesie glin nazywamy glinem  wymiennym.  Przebieg ćwiczenia Pierwszym etapem ćwiczenia była ekstrakcja  gleby. Do wyekstrahowania naszej próbki gleby  użyliśmy 1M roztworu KCl. Siedmiokrotnie dodawaliśmy do gleby  10ml roztworu KCl i  pozostawialiśmy na 15 min, następnie przesączając i zbierając do kolby powstały ekstrakt.  Al3+ + 3KCl ---  AlCl3 + 3 K+ H+  +  KCL  ---  HCl + K+  AlCl3 + Cl- + H+ + 3H2O  ---- Al(OH)3  + 3H+  + 4Cl- + H+ W międzyczasie zmiarczkowaliśmy dwukrotnie tzw ślepą próbę, czyli 1M KCl z dodatkiem  fenoloftaleiny. Do zmiareczkowania ślepej próby zużyliśmy odpowiednio 0,7 i 0,6 ml NaOH.  Produkt naszej ekstrakcji rozcieńczyliśmy dopełniając kolbę o poj 100ml do kreski 1M roztworem  KCl. Tak sporządzony roztwór pozwolił nam oznaczyć kwasowość wymienną. W tym celu do 25ml  naszego ekstraktu dodaliśmy 20kropel fenoloftaleiny a następnie zmiareczkowaliśmy to 0,025M  roztworem NaOH do pojawienia się delikatnie różowej barwy tzn. zmiany pH roztworu z kwaśnego  na zasadowe. W trzech próbach do zmiareczkowania użyliśmy kolejno  1ml ; 0,85ml i 0,7ml NaOH  (w drugiej  próbie roztwór delikatnie przemiareczkowany) • Obliczanie kwasowości wymiennej  Kw=(A1 * n * 1010,1010)/ V1   gdzie: A1- ilość NaOH zużyta do miareczkowania (cm3)           n- stężenie molowe roztworu NaOH           V1- objętość miareczkowanego roztworu           *1010,1010- objętość roztworu odpowiadającego 100g gleby (cm3) *zawartość wody w glebie wynosi 1%, stąd  sucha masa gleby powietrznie suchej=9,9g stąd objętość roztworu ekstraktu odpowiadająca 100g suchej gleby = 1010,1010[cm3] Do obliczeń używamy średnich arytmetycznych objętości roztworu NaOH użytą do  miareczkowania pomniejszoną o  objętość NaOH zużytą  do miareczkowania ślepej próby stąd: (1+0,85+0,7)/3= 0,85[cm3] (0,7+0,8)/2= 0,65[cm3] 0,85-0,65= 0,2[cm3]                                                         Kwasowość wymienna:     (0,2* 0,025* 1010.1010) / 25 =   0,(20) [mmol (H+)/100g s. m. gleby]     • Oznaczanie glinu wymiennego W celu oznaczenia glinu wymiennego z ekstraktu wytrącamy glin w postaci  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz