Ochrona zabytków - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona zabytków - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Ochrona zabytków
Zabytek - nieruchomość (jej część, zespół nieruchomości) stanowiąca świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na wartość historyczną, artystyczną lub naukową
Formy ochrony zabytków:
Wpis do rejestru zabytków (decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków)
Uznanie za pomnik historii (rozporządzenie Prezydenta RP)
Utworzenie parku kulturowego (uchwała rady gminy)
Ochrona na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nadzór konserwatorski
Zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga:
Prace restauratorskie, konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytku
Prace budowlane w otoczeniu zabytku
Badania konserwatorskie zabytku wpisanego do rejestru
Badania archeologiczne
Przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru
Podziału zabytku wpisanego do rejestru
Zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru
Umieszczanie urządzeń technicznych, tablic reklamowych itp. na zabytku wpisanym do rejestru
Działania mogące naruszyć substancje lub wygląd zabytku wpisanego do rejestru
Poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych
Wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję o wstrzymaniu działań bez pozwolenia lub niezgodnie z pozwoleniem
Wygasa po 2 miesiącach chyba że w tym czasie:
Nakaz przywrócenia do stanu poprzedniego
Nakaz uzyskania pozwolenia
Nakaz podjęcia określonych czynności dla doprowadzenia działań do zgodności
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz