Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę - wykład - strona 1

Fragment notatki:

OCHRONA PRZED WYPOWIEDZENIEM UMOWY O PRACĘ - w prawie pracy można mówić o ochronie trwałości stosunku pracy. Największą ochronę ustawodawca przewidział dla umów na czas nieokreślony. Pracownik może w sposób swobodny rozwiązać umowę o pracę. Natomiast pracodawca musi się liczyć z ochroną stosunku pracy przed bezprawnym, a w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem. Obecnie ochrona ta ma charakter ochrony uprzedniej, a więc jeszcze przed złożeniem wypowiedzenia i ochrony następczej, a więc po złożeniu wypowiedzenia. Ochrona ma charakter powszechny, ponieważ dotyczy ogółu pracowników i charakter szczególny, który dotyczy niektórych kategorii pracowników. Ochrona uprzednia: realizowana jest w postaci związkowej kontroli wypowiedzenia umowy o pracę w postaci, tzw. konsultacji związkowej. Gdy pracownik podlega ochronie związkowej, a więc gdy należy do związku zawodowego albo gdy związek zawodowy na jego wniosek udzielił mu takiej ochrony to pracodawcy jeszcze przed złożeniem oświadczenia woli o wypowiedzeniu winien zawiadomić na piśmie reprezentującą pracownika zawodową organizację związkową, że ma zamiar rozwiązać z pracownikiem umowę podając jednocześnie przyczynę rozwiązania stosunku pracy. Związek zawodowy wtedy może w ciągu 5 dni od otrzymania takiego zawiadomienia zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenie. Zastrzeżenie to nie wiąże pracodawcy. Jest jedynie stanowiskiem związku zawodowego, które pracodawca może podzielić lub odrzucić. Nie może jednak nie zawiadomić związku zawodowego, ponieważ byłoby to naruszeniem prawa, a to rodzi różne skutki.
Po złożeniu oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę pracownik może odwołać się do Sądu Pracy podnosząc wadliwość dokonywanego wypowiedzenia. Wadliwość może mieć postać: a)naruszenia przepisów o wypowiadaniu umów (wadliwość prawna) b)może dotyczyć braku zasadności tego wypowiedzenia
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz