Ochrona powietrza - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona powietrza - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Ochrona powietrza Celem - jak najlepsza jakość powietrza Przez utrzymywanie emisji substancji zanieczyszczających na poziomie nie wyższym niż dopuszczalnym Podstawowym instrumentem - pozwolenie emisyjne Ocena jakości powietrza W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Minimum raz/5 lat wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje klasyfikacji stref jakości powietrza + coroczna ocena poziomu substancji w powietrzu przekroczenie wielkości dopuszczalnej (+ margines tolerancji) Þ marszałek województwa sporządza projekt (opiniowany przez starostów) który jest programem ochrony powietrza (w postępowaniu przy udziale społeczeństwa); jest to akt prawa miejscowego; można za jego pomocą: nałożyć obowiązki związane z pomiarami emisji, udostępnianiem ich wyników ograniczyć czas obowiązywania pozwoleń emisyjnych alarmy smogowe - w przypadku ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub alarmowych Þ sejmik województwa ( za opinią starosty) uchwala plan działań krótkoterminowych zmierzających do zmniejszenia zagrożenia wystąpienia tych zagrożeń. treść: lista podmiotów zobowiązanych do ograniczenia lub zaprzestania emisji gazów lub pyłów z instalacji ograniczenia ruchu pojazdów lub innych urządzeń silnikowych określenie sposobu postępowania w przypadku przekroczeń tryb i sposób ogłaszania o wystąpieniu przekroczeńa marszałek województwa ma obowiązek niezwłocznie powiadamiać o przekroczeniach społeczeństwo oraz podmioty uprawnione - Sejmik województwa uchwałą może określić jakość paliw do stosowania w województwie (lub części) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz