Ocena rozwiązań projektowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena rozwiązań projektowych - strona 1 Ocena rozwiązań projektowych - strona 2

Fragment notatki:

Ocena rozwiązań projektowych Niezbędnym warunkiem poprawnego projektowania jest możliwość oceny dobroci cząstkowych rozwiązań projektowych i całego projektu. Oceny rozwiązania dokonujemy drogą oceny jego własności (cech). Własność wybieramy zgodnie z ustalonym uprzednio „zbiorem wymagań”, na podstawie którego będziemy orzekać o dobroci rozwiązania. Mogą one mieć charakter jakościowy i ilościowy, jednostkowy (elementarny) i kompleksowy (syntetyczny). Ocena dobroci to wyrażona wg określonych kryteriów ocena zespołu wartości. Określenie całościowej oceny dobroci wymaga ustalenia zespołu wartości, oceny poszczególnych własności (ocen cząstkowych), wyważenia ocen cząstkowych i obliczenia oceny całościowej.
Nie stworzono dotychczas zadowalającej teorii wartości ogólnej, istnieją natomiast pewne szczególne układy wartości i związane z nimi kryteria wartości.
Projektant posługuje się w swojej pracy układami i kryteriami: wartości ekonomicznej, technicznej, psychologicznej:
Wartością ekonomiczną kierujemy się zawsze przy ocenie dobroci rozwiązań projektowych i przy podejmowaniu decyzji w procesie projektowania. Miernikiem elementarnym wartości ekonomicznej jest pieniądz, a miernikiem syntetycznym np. cena, zysk
Wartość techniczną określa się stosując różnego rodzaju kryteria np. sprawność, pewność ruchu, zdolność produkcyjna.
Wartość psychologiczna odpowiada odczuciu wartości i może być określona na podstawie obiektywnych kryteriów i subiektywnych wag nadawanych poszczególnym własnością wartości.
W projektowaniu poszczególne układy wartości muszą się uzupełniać. Kryteria ocen i sposoby jej dokonywania zmieniają się w procesie projektowania, w zależności od sytuacji w której dokonuje się oceny. Można wyróżnić 4 charakterystyczne przypadki:
1. Ocena „kroku” projektowego zachodząca w umyśle projektanta - ma ona charakter „mikro oceny” i gdy dotyczy problemów szczegółowych ma zwykle w praktyce charakter oceny arbitralnej - nie dokonuje się tu pomiarów ilościowych własności, jest to ocena typu jakościowego.
2. Ocena cząstkowego rozwiązania - projektant dokonuje jej za pomocą najprostszych metod obliczeń i pomiaru - w zależności od ważności rozwiązania cząstkowego ocenia się jedną wartość (zazwyczaj techniczna) - przy rozwiązaniach o dużej wartości do kryteriów oceny wchodzi zwykle koszt. 3. Ocena wariantów - w pracy projektowej występują często warianty równoważne, a rzadko warianty całkowicie różne - warianty równoważne ocenia się na podstawie kryteriów wartości, które ustala projektant biorąc pod uwagę cele projektowe, środki, którymi dysponuje oraz ograniczenia - kryteria te wyznaczają własności, które mierzy się a następnie wyważa. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz