Ocena obciążenia człowieka pracą fizyczną

Nasza ocena:

3
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4466
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena obciążenia człowieka pracą fizyczną - strona 1

Fragment notatki:

docx.

Notatka w formie laboratoriów pozwala na zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z procesem
pracy i obciążeniem człowieka pracą fizyczną, pomiarami obciążenia człowiek pracą fizyczną oraz metodami oceny wydolności fizycznej organizmu. Przeprowadzanie pomiarów pozwalających na ocenę obciążeń organizmu człowieka pracą fizyczną oraz określenie wydolności fizycznej organizmu.

ponadto notatka zawiera takie informacje, jak: cel zajęć, wstęp teoretyczny, przebieg ćwiczenia, tabela z wynikami pomiarów, obliczenia oraz wnioski.

Dodatkowo notatka opatrzona jest wzorami oraz tabelami.

Notatka z przedmiotu Ergonomia i BHP umożliwi uzupełnienie i usystematyzowanie wiadomości. Ponadto notatka pozwoli na przygotowanie sie do ćwiczeń i egzaminu.

Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych z przedmiotu
Ergonomia i BHP
Politechnika Świętokrzyska
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra mechatroniki
Zakład Silników Cieplnych
Laboratorium Silników Cieplnych
Inżynieria Bezpieczeństwa
Studia
Kierunek
101I/L_01/A
1/2
Specjalność/Grupa
Rok studiów/Semestr
Zespół:
Ćwiczenie nr:
5
Temat Ćwiczenia:
Ocena obciążenia człowieka pracą fizyczną
14,05,2011
15,06,2011
Data wykonania ćwiczenia
Data oddania sprawozdania:
Zaliczenie
Podpis prowadzącego
Lp.
Nazwisko i Imię:
Podpis:
1
A
2
B
3
C
4
D
5
E
Cel ćwiczenia:
Celem ćwiczenia jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z procesem pracy i obciążeniem człowieka pracą fizyczną, pomiarami obciążenia człowiek pracą fizyczną oraz metodami oceny wydolności fizycznej organizmu. Przeprowadzanie pomiarów pozwalających na ocenę obciążeń organizmu człowieka pracą fizyczną oraz określenie wydolności fizycznej organizmu.
Wstęp teoretyczny :
Sprawność fizyczna jest to zdolność organizmu do wykonania pewnych czynności ruchowych. Warunkują ją następujące czynniki:
Stopień ograniczenia ruchowego
Liczba powtórzeń
Wielkość rozwijanych sił przez mięsnie będące w trakcie ruchu
Wydolność fizyczna organizmu jest to ogólna kondycja fizyczna człowieka. Jest określana jako:
Zdolność do wykonywania ciężkiej lub długoterminowej pracy fizycznej która angażuje duże grupy mięśni bez szybkiego narastania wysiłku i bez głębszych zmian środowiska wewnętrznego organizmu.
Zdolność ustroju do szybkiej likwidacji, po zakończonym wysiłku, ewentualnych zaburzeni homeostazy.
Wysoka tolerancja zewnętrznych i wewnętrznych zmian środowiska.
Wskaźnik Ruffiera: wskaźnik oceniający wydolność fizyczną organizmu.
WR- Wskaźnik Ruffiera
HR-Tętno spoczynkowe
- Tętno bezpośrednio po wysiłku
- Tętno po upływie 1 min od zakończenia wysiłku
Ocena wydolności na podstawie uzyskanego wskaźnika Ruffiera:
0 - bardzo dobra
1-5 - dobra
6-10 - średnia
powyżej 10 - słaba
Przebieg ćwiczenia:
Wykonywaliśmy ćwiczenie nr. 3. Celem ćwiczenia jest ocena wydolności fizycznej organizmu na podstawie próby Martineta. Naszym zadaniem było zmierzyć i zapisać częstość tętna badanego bezpośrednio przed rozpoczęciem próby- HR . Pomiar przeprowadzaliśmy w pozycji siedzącej badanego. Czas trwania pomiaru 15s. Następnie badany wykonał 30 pełnych przysiadów w ciągu min. Przysiady były wykonywane rytmicznie, zgięcie i wyprostowanie nóg w stawie kolanowym było maksymalne, stopy nie odrywane od podłoża, kończyny górne opuszczone wzdłuż tułowia. Po zakończeniu próby badany zajął pozycję siedzącą następnie bezpośrednio po zakończeniu próby zmierzyliśmy tętno badanemu metodą palpacyjną- ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz