Obszary wiejskie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obszary wiejskie - wykład - strona 1 Obszary wiejskie - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Obszary wiejskie -stanowią wielki potencjał użytkowy, gospodarczy turystyczny, uzdrowiskowy. Infrastruktura wsi i rolnictwa:
1) techniczna: a) zaopatrzenie wsi w wodę: ok. 50% wsi jest zwodociągowana (70% sieć nowa 30 lat), b) kanalizacja wsi: (83% 30 lat), najwięcej kanalizacji jest w centralnej Polsce, ok. 3000 oczyszczalni ścieków,
c) wysypiska śmieci: stare nieuszczelnione, nowoczesne z ekranami izolacyjnymi i z urządzeniami zbierającymi wody odciekowe, ok. 3000 wysypisk zarejestrowanych (1/3 prawidłowo zbudowane), składowiska w Polsce na rok 2004: kontrolowane 829, istniejące wysypiska dzikie 2031, dzikie zlikwidowane w 2004 roku 1347,
d) telefonizacja wsi: liczba abonentów sieci stacjonarnej na koniec 2004 - 5 mln w tym 673 tys. na wsi, stan na rok 2004: 88 operatorów, 12, 5 mln łączy, 60 abonentów/100 mieszkańców, e) gazyfikacja wsi: liczba odbiorców gazu w 1980 roku - 79 tys., w 2004 roku - 734 tys., najlepiej rozwinięta sieć: woj. śląskie, małopolskie, podkarpackie, najsłabiej: kujawsko - pomorskie, warmińsko - mazurskie, f) elektryfikacja wsi: połowa lat 90 - ok. 400 tys. km linii średniego i niskiego napięcia, 100 tys. wiejskich stacji transformatorowych, g) drogi gminne: o nawierzchni twardej 59 km/100 km2, nie są zaliczane do dróg krajowych i wojewódzkich, wskaźnik gęstości dróg o nawierzchni twardej 3.5 - 7/100 km2, h) budownictwo wiejskie: prywatne zasoby budowlane 10 mln budynków, niski stan techniczny i standard,
2) techniczna rolniczej przestrzeni produkcyjnej: drogi technologiczne, melioracje, ochrona od powodzi, scalanie gruntów,
3) handlu i usług: handel wiejski, banki, gastronomia, baza noclegowa, usługi transportowe, weterynaryjne, drobne rzemiosło, agroturystyka,
4) społeczna: ośrodki zdrowia, szkoły, przedszkola, biblioteki, domy kultury. Inwestycje na obszarach wiejskich -budowa nowej infrastruktury technicznej; problem ochrony środowiska w zakresie jego czystości; wszelkie działania dotyczące piękna krajobrazu; rozwój rolnictwa; kreowanie nowych miejsc pracy; lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału
Trendy rozwojowe gospodarowania wodą na obszarach wiejskich:
I faza- zabezpieczenie dolin rzecznych przed powodziami; zapewnienie bezpieczeństwa ternom i ludności.
II faza - intensywny rozwój form produkcji rolniczej, przez uregulowanie stosunków wodnych
III faza - (przyszłościowa, tzn. zrównoważonego rozwoju) każda decyzja zaakceptowana przez społeczeństwo. Kierunki rozwoju rolnictwa i gmin - produkcja rolnicza powinna być w coraz większym stopniu sharmonizowana; zróżnicowanie a nie monokultura; urządzenia wkomponowane w krajobraz; gospodarowanie lokalnymi zasobami wody przez zwiększanie retencji; ochrona przed powodzią.

(…)

…; ochrona od powodzi; ocalanie gruntów. c)infrastruktura handlu i usług: handel; banki; gastronomia; baza noclegowa; usługi transportowe; usługi weterynaryjne, drobne rzemiosło; agroturystyka; inne d) infrastruktura społeczna: ośrodki zdrowia; szkoły; przedszkola; biblioteki; domy kultury; inne. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz