Obróbka cieplna i spawalnictwo- wykład 11

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obróbka cieplna i spawalnictwo- wykład 11 - strona 1

Fragment notatki:

08.01.2013
SPAWALNICTWO
WYKŁAD XI
TECHNOLOGIA KLEJENIA
1) Klejenie jest to połączenie metali za pomocą substancji zwanej klejem. Polega ono na
rozprowadzeniu cienkiej warstwy substancji klejącej na uprzednio przygotowanej
powierzchni. Klejenie jest nowoczesną technologią łączenia Elementów maszyn.
Rozwój tej technologii związany jest z produkcją coraz to nowych klejów, o co raz to
lepszych własnościach oraz z rozwojem badań wyjaśniających własności klejów i
połączeń klejonych. Kleje są pomostami pomiędzy powierzchnią detali bez względu
na to, czy są one z tego samego, czy z różnych materiałów
2) MECHANIZM KLEJENIA ZALEŻY OD:
a. Przyczepności kleju do detali, zwaną adhezją
b. Kohezja
3) ADHEZJA jest to siła łącząca dwa materiały i wystepująca na ich powierzchni styku.
W klejeniu największe znaczenie mają siły przyciągania oraz absorpcja, określane
łącznie jako siły Van der Waalsa. Wartość tych sił międzycząsteczkowych zostaje
znacznie obniżona, jesli klej nie penetruje dostatecznie głęboko w chropowatości
powierzchni, powstaje przy mechanicznej obróbce wykończeniowej. Dlatego klej
musi docierać w głąb wszystkich mikronierówności i dokładnie je zwilżać.
4) KOHEZJA to siła działająca pomiędzy cząsteczkami samego kleju, utrzymująca jego
spójność. Na tę siłę składają się:
a. Międzycząsteczkowe siły przyciagania (siły Van der Waalsa)
b. Wzajemne wiązanie się cząsteczek polimerowych
5) KLEJE ANAEROBOWE to jednoskładnikowe materiały, które utwardzają się w
temp. pokojowej przy wyeliminowaniu kontaktu z tlenem. Składnik utwardzający nie
aktywizuje się dopóki pozostaje w kontakcie z tlenem atmosferycznym. Kiedy klej
zostanie pozbawiony dopływu tlenu, np. przy montażu części, wówczas utwardzanie
następuje bardzo szybko, szczególnie przy równoczesnym kontakcie z metalem.
Proces utwardzania można wyobrazić sobie w sposób następujący: kiedy zostanie
odcięty dopływ tlenu atmosferycznego, pod wpływem działania jonów metalu (Cu,
Fe) powstają wolne rodniki, które zapoczątkowują proces polimeryzacji.

 
6) CECHY KLEJÓW UTWARDZANYCH POPRZEZ REAKCJĘ
ANAEROBOWĄ
a. Bardzo wysoka wytrzymałość na ścinanie
b. Dobra odporność na temp. (od – 55 C do maks. + 230 C), szybkie utwardzanie
c. Ponieważ są jednoskładnikowe, łatwo je dozować dozownikami
automatycznymi
d. Nie jest konieczna precyzyjna obróbka części: dopuszczalna chropowatość
powierzchni wynosi 8 do 40 μm (Rz)
e. Równoczesne działanie uszczelniające przy doskonałej odporności chemicznej
f. Dobra odporność na wibrację
g. Dobra odporność na obciążenia dynamiczne
7) WPŁYW MATERIAŁÓW PASYWNYCH I AKTYWNYCH NA
UTWARDZANIE ANAEROBOWE
Materiały aktywne
Materiały pasywne
Szybkie utwardzanie
Wolne utwardzanie
Mosiądz
Powłoki anodowe,
Brąz
Aluminium (z niską zawartością Cu),
Miedź
Ceramika, Warstwy chromowane,
Żelazo
Szkło, Stal wysokostopowa,
Stal
Nikiel, Warstwy tlenkowe,
Tworzywa sztuczne,
Srebro, Stal nierdzewna,
Cyna, cynk
 
8) KLEJE UTWARDZANE ŚWIATŁEM UV 
Czas utwardzania tych klejów zależy od natężenia i ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz