Obowiązywanie umów wobec państw trzecich - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązywanie umów wobec państw trzecich - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

obowiązywanie umów wobec państw trzecich - umowy na korzyść państwa trzeciego i nakładające obowiązki na państwo trzecie.
W stosunku do każdej mowy można podzielić państwa na:
strony państwa trzecie
Żadnemu państwu nie można narzucić bez jego zgody żadnych zasad postępowania i żadnych zobowiązań. Od tego są jednak wyjątki które prawo międzynarodowe dopuszcza. Są to:
umowy na korzyść państwa trzeciego. Przyznają uprawnienia lub korzyści określonemu państwu trzeciemu lub dla wszystkich państw. Są to m. in. umowy wolności żeglugi na kanałach międzynarodowych - Sueskim, Kilońskim, Panamskim. Innym przykładem był układ poczdamski 2 VIII 1945 dla Polski.
państwo trzecie nie jest zobowiązane do przyjęcia ofiarowanej mu korzyści, wynika to z suwerenności państw oraz tego iż czy coś jest korzystne może być różnie widziane.
Zobowiązanie istnieje wyłącznie między stronami umowy i dopóki państwo trzecie nie wejdzie w posiadanie swych praw , strony umowy mogą postanowienia na jego korzyść uchylić lub zmienić.
Jeśli państwo trzecie nabyło korzyści lub uprawnienia, a umowa nie przewidywała odwołania tych uprawnień wówczas bez zgody państwa trzeciego nie można zmienić sytuacji prawnej i faktycznej.
umowy na niekorzyść państwa trzeciego, czyli nakładające na państwo zobowiązania. Są to głównie umowy wobec państw które poprzez rozpoczęcie wojny agresywnej pogwałciło podstawowe prawa państw. Bowiem w normalnych warunkach takie zobowiązania wymagają zgody pisemnej państwa trzeciego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz