Obowiązywanie prawa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2541
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązywanie prawa-opracowanie  - strona 1 Obowiązywanie prawa-opracowanie  - strona 2 Obowiązywanie prawa-opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

OBOWIĄZYWANIE PRAWA: nie ma definicji obowiązywania prawa. Norma obowiązuje - oznacza, iż adresaci wini się do niej stosować. obowiązuje  to jest stosowane. Kryteria obowiązywania prawa: pozwalają nam na wyodrębnienie norm obowiązujących od nieobowiązujących. Odpowiadają nam na pytanie, dlaczego norma obowiązuje. Wyróżniamy 3 kryteria obowiązywania prawa: kryterium tetyczne: podstawowe kryterium w naszym systemie prawa. Obowiązuje norma, która została ustanowiona przez kompetentny organ, we właściwym trybie została należycie ogłoszona i nie uchylono jej. kryterium behawiorystyczne: ma charakter pomocniczy. stosowana  to obowiązuje Obowiązuje ta norma, która jest stosowana. Desuetudo - zwyczaj negatywny zgodnie, z którym norma przez nikogo nie stosowana traci swoją moc obowiązującą. kryterium aksjologiczne: obowiązuje norma, która jest oceniana dodatnio. Oceny decydują, którą z norm organ wybierze za obowiązującą. Zakresy obowiązywania prawa: odpowiadają nam na pytanie gdzie norma obowiązuje (zakres terytorialny), kogo norma obowiązuje (zakres personalny), kiedy norma obowiązuje (zakres temporalny). 1. zakres terytorialny: norma obowiązuje na całym terytorium, chyba że sama stanowi inaczej. Terytorium- jest to przedmiot władzy państwowej oraz przestrzeń w zakresie, której ta władza jest sprawowana w sposób wyłączny w stosunku do osób, rzeczy oraz zdarzeń. Co stanowi terytorium?: * obszar lądowy * przestrzeń pod ziemią
* słup powietrza - do przestrzeni kosmicznej * morskie wody terytorialne - morze wewnętrzne: wody zatok, portów - morze terytorialne: 12 mil morskich od linii brzegu. Wyjątki in plus: - placówki dyplomatyczne zagranicą, - statki morskie, samoloty Wyjątki in minus: - placówki dyplomatyczne państwa obcych. 2. zakres personalny: prawo obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terytorium naszego państwa. Wyjątek in minus: * personel placówek dyplomatycznych państwa obcych Wyjątek in plus: * obywatela naszego państwa obowiązuje nasze prawo gdziekolwiek on by się nie znajdował. 3. zakres temporalny: od kiedy prawo obowiązuje? Najwcześniejszym momentem gdy akt prawa może zacząć obowiązywać jest moment jego ogłoszenia czyli opublikowania go w Dzienniku Urzędowym. W przeszłości może to być po ogłoszeniu w dowolnym czasie i nazywa się to vacatio legis - jest to czas upływający od chwili ogłoszenia aktu prawnego do chwili uzyskania przez niego mocy obowiązującej. Np. 3 miesiące po ogłoszeniu. I
Jeżeli akt prawny nie wskazuje sam, od kiedy ma obowiązywać wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu. Do kiedy obowiązuje akt prawny? Akt prawny obowiązuje do czasy, gdy nie zostanie uchylony przez inny akt prawny.

(…)

… do kiedy będą obowiązywały. Zwyczaj negatywny - desuetudo - tracą moc przepisy nieprzestrzeganie przez nikogo. Retroactio - (tzw. wsteczna moc obowiązywania aktu prawnego) - jest to wiązanie przez przepis prawa skutków prawnych z faktami, które miały miejsce w przeszłości, czyli przed ogłoszeniem lub wejściem w życie. Lex retro non agit - prawo nie działa wstecz. Wyraża ona sprzeciw przeciwko wiązaniu ujemnych skutków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz