Obowiązki i czynności organu ścigania związane z zatrzymaniem osoby-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 357
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki i czynności organu ścigania związane z zatrzymaniem osoby-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw obowiązki i czynności organu ścigania związane z zatrzymaniem osoby 1) poinformowanie o przyczynach zatrzymania i przysługujących mu prawach oraz wysłuchać go (244§2) 2) sporządza się protokół - trzeba podać imię, nazw; funkcję dokonującego tej czynności, im. i nazw. os. zatrzymanej- lub jej rysopis, dzień, godzinę, miejsce i przyczynę zatrzymania(o jakie przestępstwo chodzi).Okres tymczas. areszt. Liczy się od dnia zatrzymania art.265 . 3) wciąga się do protokołu złożone przez zatrzymanego oświadczenia i zaznaczenie informacji o przysługujących mu prawach. Odpis protokołu doręcza się zatrzymanemu! 4) wysłuchanie zatrzymanego i przyjęcie od niego oświadczenia- nie jest przesłuchaniem procesowym (nie ma tu wszczęcia post.) 5) po zatrzymaniu należy przystąpić do zebrania niezbędnych danych i powiadomić prokuratora a) nie ma wszczęcia post.przygot.- zbieranie danych odbywa się metodami nieprocesowymi np. „rozpytywanie”, obserwacja i na podstawie art.308-dokonanie czynności procesowych, tzn. niecierpiących zwłoki. 6) zebrane materiały wskazują brak przyczyn zatrzymania- osobę należy natychmiast zwolnić, gdy są -wystąpienie do prokuratora w sprawie skierowania do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie (czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem czynności) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz