Wykład - Zatrzymanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zatrzymanie - strona 1

Fragment notatki:

Zatrzymanie. Ustawowe warunki zatrzymania zostały wyrażone w art. 243-248 KPK oraz w przepisach ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Straży Granicznej. Zatrzymanie może nastąpić w wyniku przeprowadzonego postępowania przygotowawczego, gdy organy ścigania, realizując funkcje wykrywcze i dowodowe, zdołały powiązać określoną osobę ze stwierdzonym przestępstwem i istnieją podstawy do przedstawienia jej stosownych zarzutów. Zatrzymanie osoby może też nastąpić po ujęciu na „gorącym uczynku” przestępstwa, po bezpośrednim pościgu albo też po ustaleniu miejsca pobytu osoby poszukiwanej. Prawo zatrzymania przysługuje Policji, Urzędowi Ochrony Państwa, Straży Granicznej, organom prowadzącym dochodzenia w sprawach skarbowych, funkcjonariuszom Straży Ochrony Kolei, strażom bankowym, pocztowym, łączności, Straży Leśnej, kapitanowi statku morskiego, dowódcy statku powietrznego, inspektorowi sanitarnemu, Żandarmerii Wojskowej, przełożonym wojskowym, dowódcy garnizonu. Zgodnie z art. 244 KPK organy ścigania mają prawo zatrzymania osoby podejrzanej, ale tylko wtedy, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż popełniła ona przestępstwo, przy czym zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub zatarcia śladów przestępstwa. Celem tej czynności jest: zabezpieczenie osoby podejrzanej dla potrzeb postępowania przygotowawczego; przeciwdziałanie matactwu ze strony osoby podejrzanej; przesłuchanie oraz doprowadzenie do prokuratora i sądu w celu zastosowania środka zapobiegawczego,; osadzenie w zakładzie karnym osoby z niego zbiegłej. Zatrzymanie może także nastąpić w celu przymusowego doprowadzenia osoby do jednostki policyjnej, prokuratora, sądu lub innych organów rozpatrujących określoną sprawę. Zatrzymanie może nastąpić na czas nie dłuższy niż 48 godzin, a okres zatrzymania jest liczony od chwili rzeczywistego zatrzymania. Fakt zatrzymania musi być wyraźnie oznajmiony. Planowane zatrzymanie powinno być poprzedzone zebraniem przez właściwy organ wyczerpujących informacji nie tylko o personaliach i rodzaju popełnionego przestępstwa, ale i o cechach psychofizycznych osoby, trybie jej życia, czasie i warunkach, które byłyby najdogodniejsze do wykonywania tej czynności. Zatrzymanie wiąże się również z koniecznością wykonania niekiedy i innych czynności, mianowicie: przeszukania samej osoby, dokonania oględzin ciała etc. Przy zatrzymywaniu szczególnie groźnych sprawców należy zachować szczególna ostrożność, zwłaszcza przy podejrzeniu o posiadanie przez nich broni lub innych niebezpiecznych narzędzi. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz