Obligacje - wykład - Papier wartościowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obligacje - wykład - Papier wartościowy - strona 1 Obligacje - wykład - Papier wartościowy - strona 2

Fragment notatki:

Obligacje    Obligacja -  papier wartościowy, poświadczający wierzytelność, czyli zobowiązanie dłużne  emitenta wobec jej właściciela na określoną sumę wraz ze zobowiązaniem do wypłaty  oprocentowania w ustalonych terminach.     Stronami transakcji emisji-kupna-sprzedaży obligacji są:  1.  emitent, który przez jej emisję zaciąga zobowiązanie dłużne,  2.  subskrybent - pierwotny nabywca obligacji - zobowiązujący się do nabycia akcji lub  obligacji od emitenta po zakończeniu zbierania przez niego zgłoszeń połączonych  zazwyczaj z pobieraniem zaliczki,  3.  obligatariusz-wiaściciel obligacji.    Obligacje to papiery wartościowe  o określonych cechach, o których atrakcyjności decydują  następujące parametry:  1.  wartość nominalna obligacji,  2.  sposób naliczania i wypłaty odsetek,  3.  termin wypłaty odsetek, tzw. termin zapadalności odsetek,  4.  dostępność dla określonych grup odbiorców.    Emitenci obligacji:   1.  skarb państwa,  2.  instytucje finansowe  3.  organy samorządowe lub komunalne,  4.  przedsiębiorstwa o charakterze publicznym - kolej, poczta,  5.  pozostałe przedsiębiorstwa i instytucje.    Kwalifikacja obligacji ze względu na rodzaj emitenta:    Obligacje skarbowe,    Obligacje komunalne,    Obligacje przedsiębiorstw.        ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz