Obliczenia statyczne ustrojów nośnych hal - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczenia statyczne ustrojów nośnych hal - wykład - strona 1 Obliczenia statyczne ustrojów nośnych hal - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Obliczenia statyczne ustrojów nośnych hal
Wprowadzenie
W analizie wytężenia prętowych systemów konstrukcyjnych wyróżnia się elemen­ty krytyczne. Są to takie części składowe ustroju nośnego, w których wskutek przyrostu obciążenia dochodzi do wyczerpania ich nośności, prowadzącego do zmiany systemu konstrukcyjnego w ustrój geometrycznie zmienny. Mogą nimi być przekroje elementów, pręty (rygle dachowe, podciągi, słupy) oraz węzły (po­łączenia,- styki warsztatowe lub montażowe). Elementy krytyczne są przedmiotem wymiarowania i normowego sprawdzania ich bezpieczeństwa.
Elementy krytyczne są charakteryzowane parametrami ich nośności, czyli zdolnością do przenoszenia określonych sił wewnętrznych. Bezpieczeństwo syste­mu konstrukcyjnego (w odniesieniu do spełnienia warunku wytrzymałościowego) w ujęciu normy [98] sprowadza się do kontroli stopnia wykorzystania nośności elementów krytycznych w stosunku do prognozowanych sił wewnętrznych, które mogą w nich wystąpić (patrz p. 2.1). Sprawdzeniu wytrzymałościowemu podlega­ją elementy krytyczne, w których można spodziewać się lokalnych ekstremalnych sił wewnętrznych.
Analiza nośności granicznej konstrukcji jest uwarunkowana między innymi znajomością jej ścieżki równowagi statycznej i ekstremalnych sił przekrojowych oraz nośności granicznej elementów krytycznych ustroju nośnego. Przystępując do oceny bezpieczeństwa konstrukcji, należy dokonać wyboru jej modelu oblicze­niowego i metody analizy. Powinny one, w sposób możliwie precyzyjny, odwzo­rowywać zachowanie się konstrukcji rzeczywistej. Dotyczy to zarówno przyjęcia schematu statycznego i obciążeń ustroju, jak i modelu zachowania się konstrukcji, prętów, podpór i węzłów pod obciążeniem. Identyfikację modeli ścieżek równo­wagi statycznej przekrojów, prętów i konstrukcji przedstawiono w p. 5.2. Zna­jomość tych modeli odgrywa podstawową rolę w wyborze właściwego modelu i metody obliczeń statycznych konstrukcji. Współczesne techniki komputerowe wspomagania projektowania konstrukcji umożliwiają dokładniejszą niż dawniej analizę wytężenia i odkształcenia konstrukcji różnych typów i ocenę ich nośno­ści. Uproszczone, przybliżone metody oceny sił wewnętrznych ustroju nośnego mają aktualnie mniejsze znaczenie. Pozostają one jednak ważnym elementem wstępnego koncepcyjnego projektowania, a także szacunkowej kontroli wyników otrzymanych technikami komputerowymi. Dzięki tym technikom łatwiejsze stało się wariantowanie rozwiązań konstrukcyjnych oraz optymalizacja ustroju nośne­go, ale przede wszystkim zaistniała możliwość precyzyjniejszego modelowania rzeczywistego zachowania się konstrukcji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz