Obliczenia geodezyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczenia geodezyjne - strona 1 Obliczenia geodezyjne - strona 2 Obliczenia geodezyjne - strona 3

Fragment notatki:

OBLICZENIA GEODEZYJNE        +x d      P Zależność:  αPA=αAP+180º układ geodezyjny lub:   α αPA=αAP+200g -y   0 +y Kąty kierunkowe można również obliczać za  pomocą tzw. czwartaków. Czwartak jakiegoś  kierunku jest to kąt ostry jaki tworzy dany  kierunek z osią x.   -x        +x      IV   +x I         P   αPA   P     P         αAP             A A      φ   φ      A +y   φ      A +y           A       φ            P    P     III II Kąt kierunkowy α, liczony jest od dodatniego kierunku osi x (w prawo) do kierunku danego. Wartość α= 0º :  360º    0g  :  400g Zależności pomiędzy czwartakami φ, a kątami  kierunkowymi α Ćwiartka Znaki αAP Oznaczenie Δy Δx I + + φ NO II + - 180º - φ SO III - - 180º + φ SW IV - + 360º - φ NW OBLICZENIA GEODEZYJNE mają często miejsce w czasie wykonywania pomiarów  geodezyjnych (np.: pomiary sytuacyjne, pomiary ciągów poligonowych, ciągów sytuacyjnych i  ciągów poligonowych). 1.  OBLICZANIE DŁUGOŚCI ODCINKA dPK:   +x Dane:          K(xK,yK)  Punkt początkowy P(xP,yP) ΔxPK          -d- Punkt końcowy K(xK,yK)        P(xP,yP) Obliczenia: Obliczamy przyrosty współrzędnych          ΔyPK      +y ΔxPK = xK – xP  ΔyPK = yK – xP  d y x d PK PK PK = ∆ + ∆ = 2 2 RYSOWAĆ W SKALI I WE WŁAŚCIWEJ ĆWIARTCE!!! 2. OBLICZANIE AZYMUTU KIERUNKU PRZECHODZĄCEGO PRZEZ DWA  PUNKTY O ZNANYCH WSPÓŁRZĘDNYCH: Azymut – kąt zawarty między kierunkiem północy a danym kierunkiem. W zadaniu tym należy wyraźnie określić czy będzie to azymut kierunku biegnącego z punktu P do  K czy też odwrotnie (αPK lub αKP)      +x           αKP np. obliczamy αPK:         K Kolejność obliczeń:      αPK 1) obliczenie przyrostów Δy i Δx 2) obliczenie  | | | | x y tg ∆ ∆ = ϕ       P 3) wyznaczenie kąta φ z tablic (czwartak) 4) uwzględnienie znaków przyrostów +y 5) obliczenie azymutu α 6) obliczenie kontrolne:  y x y x tg ∆ − ∆ ∆ + ∆ = ψ Przykład:  Obliczyć azymut kierunku wychodzącego z punktu nr 37 w współrzędnych: x37=368,52m  i y37=516,26m i przechodzącego przez punkt nr 36 o współrzędnych: x36=246,56m i y36=179,80m. +x 516,26                              37 758773369 , 2 96 , 121 46 , 336 37 36 37 36 = = = − − − − x x y y tg ϕ czwartak: φ=70,07543531 – tyle stopni 0, 07543531x60=4,52611845 – tyle minut 0,52611845x60=31,567107 – tyle sekund

(…)

…<150º

należy obrać taki punkt wyjściowy wodzika, aby kółko całkujące toczyło się powoli, a
nawet ślizgało się bez zmiany odczytów przy rozpoczęciu i kończeniu obwodzenia

wodzik należy prowadzić ruchem jednostajnym starając się nie zbaczać z konturu
mierzonej figury (nie przy linijce!!!)

figurę należy obwodzić wielokrotnie w dwóch położeniach bieguna (około 5 razy)

duże figury…
… długości ramienia wodzącego można uzyskać żądaną wartość stałej C1.
Wyznaczanie stałej planimetru C1 w żądanych jednostkach z uwzględnieniem skali mapy:
np.: chcemy wyznaczyć C1 w m2 dla mapy w skali 1:M
DANE: Pzn w m2, n=O2 – O1
P ⋅ M2
C1[m 2 ] = zn 6
n ⋅ 10
np.: Pzn=10 000mm2, skala 1:500, n=1000
10000 ⋅ 500 2
2
C1[m ] =
= 2,5m 2 – stała z dokładnością do czterech miejsc po przecinku
6
1000 ⋅ 10
Uwagi…

- kółko kompensacyjne
- licznik (odczyty z licznika są zawsze w postaci liczby czterocyfrowej: I z tarczy poziomej, II i III
z bębna, IV z noniusza)
- kółko całkujące (połączone jest z mechanizmem łączącym jego obroty; skład: noniusz, bęben,
tarcza pozioma).
Sposób pomiaru: Biegun planimetru ustawia się na zewnątrz lub wewnątrz figury (lepiej wewnątrz),
której powierzchnia ma być zmierzona, po czym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz