Obliczanie metodą przemieszczeń

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczanie metodą przemieszczeń - strona 1 Obliczanie metodą przemieszczeń - strona 2 Obliczanie metodą przemieszczeń - strona 3

Fragment notatki:

Obliczanie metodą przemieszczeń
Łuk obudowy sklepionej jako element krzywoliniowy jest ze względu na metodę przemieszczeń ustrojem statycznie niewyznaczalnym o nieskończonej liczbie niewia­domych nadliczbowych. Dopiero podział łuku na odcinki proste wieloboku wpisanego w oś obudowy daje możliwość jego analizy jako ustroju ramowego na sprężystych pod­porach 11 lub III rodzaju. Podporę III rodzaju można też włączyć do obliczeń jako spe­cjalny element konstrukcyjny. W podzielonej na odcinki obudowie wydziela się n wę­złów oznaczanych cyframi arabskimi i (« - 1) odcinków nazwanych cyframi rzymski­mi. W każdym wolnym od podpór węźle wprowadzamy fikcyjne podpory ograniczające obrót węzła i dwa prostopadłe przesunięcia. Zadając węzłom wymuszone jednostkowe przemieszczenia, określamy reakcje w fikcyjnych podporach i przyrównujemy je do zera, ponieważ w rzeczywistości podpory nie istnieją. Dla każdego swobodnego wę2ła jesteśmy w stanie ułożyć trzy równania sprzężone z dwoma sąsiednimi węzłami (rys.7.18), a mianowicie: W celu określenia dowolnej pośredniej macierzy reakcji jednostkowych r. analizu­jemy sztywność pręta łączącego dwa sąsiednie węzły (rys. 7.20). Wprowadzamy lo­kalny układ współrzędnych £,77 sprzężony z każdym oddzielnym prętem. Początkiem współrzędnych jest lewy koniec pręta k, a współrzędną § prowadzimy wzdłuż pręta poza jego koniec /. Wykonując dwa jednostkowe przesunięcia A| =1 i Ar/ =1 węzła k na początku pręta oraz jednostkowy jego obrót A0=1, otrzymujemy odpowiednie reakcje w tym węźle pokazane na wykresach sił normalnych, momentów i sił poprzecznych, które zapisujemy jako cząstkową macierz sztywności pręta:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz