Nurty działań profilaktycznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nurty działań profilaktycznych-opracowanie - strona 1 Nurty działań profilaktycznych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Nurty działań profilaktycznych
Wspieranie rozwoju pełnego zdrowia (uwzględnia 2 nurty):
kreatywny: promowanie jednostek tak, aby możliwa była pełna realizacja ich potencjalnych możliwości "żeby żyto zagłuszyło chwasty"
defensywny: przeciwdziałanie szkodliwym wpływom np.. Stresom rodzinnym i zawodowym, izolacji społecznej przemocy, trudnościom finansowym, złym warunkom mieszkaniowym itp. "żeby chwasty nie zagłuszyły żyta"
Nurty działań profilaktycznych:
I Działania uprzedzające /powszechna edukacja społeczna/
strategia informacyjna
cel: dostarczanie informacji na temat zagrożeń i skutków zachowań ryzykownych, uwrażliwianie dorosłych na czynniki sprzyjające występowaniu zaburzeń, umożliwianie dokonywania dobrych wyborów
realizacja:
przygotowanie zróżnicowanych programów informacyjnych i edukacyjnych dla ogółu społeczeństwa /rodziców, pedagogów, dzieci i młodzieży/ uwzględniających:
wiedzę o rozwoju dziecka, potrzebach, utrudnieniach, zaburzeniach, sposobach rozwiązywania problemów
informacje o zagrożeniach społecznych, przyczynach, przejawach i następstwach
rozpowszechnianie informacji na temat poradnictwa rodzinnego, prawnego, psychiatrycznego, pomocy psychologicznej
rozpowszechnianie przykładów rozwiązań
wzbogacenie programów kształcenia osób pracujących z dziećmi i młodzieżą o treści związanej z zapobieganiem niedostosowaniu społecznemu
wdrażanie systemu pomocy metodycznej dla osób pracujących z młodzieżą zagrożoną wzbogacenie programów profilaktycznych
wdrożenie edukacji społeczno-prawnej do przedmiotów obowiązujących w szkołach
monitorowanie realizacji szkolnych programów profilaktyki
strategia edukacyjna
cel: pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych /umiejętność nawiązywania kontaktów, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywaniem konfliktów, przeciwstawianie się/
realizacja: umożliwienia uczestnictwa dzieciom i młodzieży w zajęciach warsztatowych i treningach
organizacja kampanii, akcji, krótkich programów profilaktycznych nastawionych na zapobieganie konkretnym zagrożeniom /agresja, uzależnienia, sekty, przemoc, molestowanie/
organizacja na telefon i bezpośredniego szkolnego poradnictwa dla dzieci i młodzieży
II Działania powstrzymujące /środowiskowy model profilaktyki społecznej/
strategia działań alternatywnych
cel: pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej
realizacja:
włącznie osób ryzyka w działalność społeczną, powierzanie różnych zadań


(…)

… i wypoczynku dla dzieci, jak place zabaw ścieżki rowerowe, boiska
strategia zmniejszania szkód
cel: pomoc osobom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywania swoich problemów oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych zwiększanie dostępności do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, telefony zaufania,
upowszechnianie zatrudnienia pedagoga i psychologa szkolnego
kontrola realizacji obowiązku szkolnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz