Nowe media jako środowisko wychowawcze - referat

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nowe media jako środowisko wychowawcze - referat - strona 1 Nowe media jako środowisko wychowawcze - referat - strona 2 Nowe media jako środowisko wychowawcze - referat - strona 3

Fragment notatki:

Joanna Braun
Anna Solka
Nowe media jako środowisko wychowawcze
Życie współczesnego dziecka stanowi skrzyżowanie różnych przestrzeni, w tym fizycznej, społecznej, psychologicznej, moralnej, czy informatycznej. Ostatnia z nich - przestrzeń informatyczna - zaczyna nabierać coraz większego znaczenia na skutek gwałtownego rozwoju i rozprzestrzeniania się mediów elektronicznych. Stały się one, jak pisze Jadwiga Izdebska: „dominującym ogniwem środowiska życia dziecka, jednym z pierwszych i podstawowych źródeł poznawania ludzi i świata”. Media elektroniczne, przede wszystkim telewizja, komputer, Internet i telefon komórkowy, towarzyszą dzieciom od najmłodszych lat, stale, codziennie i coraz bardziej intensywnie. Istotna jest tutaj nie tylko ich obecność w życiu dziecka, ale również zakres i charakter korzystania z tych mediów oraz związane z tym konsekwencje. Przestrzeń informatyczna bowiem daje nowe możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania się, ale jednocześnie może stanowić poważne zagrożenie.
Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka
Media elektroniczne stwarzają nowe szanse poznawania świata i zdobywania doświadczeń. Szczególne miejsce zajmuje tutaj telewizja, uściślając, szeroka gama programów oferowanych przez różne stacje telewizyjne (programy popularnonaukowe, przyrodnicze, informacyjne, filmy fabularne). Dzieci, poprzez obserwację bohaterów filmowych, uczą się postaw, norm, zachowań, a np. programy popularnonaukowe poszerzają ich wiedzę czy zainteresowania. Jadwiga Izdebska przedstawia wychowawcze skutki relacji dziecko - mass media w oparciu o samodzielnie przeprowadzone badania:
Nowe doświadczenia, poznanie nowych kultur, wyznań, odmiennych poglądów itp.
Rozwój zainteresowań, pasji, a także pogłębianie wiedzy z ulubionych tematów
Uczenie się nowych, wartościowych wzorów zachowań,
Przyswojenie norm moralno-społecznych,
Wprowadzenie dziecka w system wartości ogólnoludzkich,
Pozytywne przeżycia, uczucia,
Wiadomości z różnych kręgów tematycznych.
Dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży cieszą się także gry komputerowe. Mogą one stanowić źródło wiedzy z różnych dziedzin nauki, techniki czy kultury oraz rozwijać zainteresowania dziecka. Wczuwając się w różne postaci, dzieci uczą się nowych postaw; uczą się podejmowania decyzji, planowania i przewidywania. Ponadto wygrana może wzmocnić w dziecku poczucie własnej wartości. Gry komputerowe mogą rozwijać wyobraźnię, koncentrację uwagi, system kojarzenia i myślenia twórczego. Warto wspomnieć też, że niektóre gry mają na celu kształcenie sprawności manualnych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.


(…)

… przemian w kulturze współczesnej, Kraków 2006.
Michael Feldhaus, Znaczenie telefonu komórkowego dla rodziny [w:] L. Dyczewski (red.), Rodzina, dziecko, media, Lublin 2005.
D. Siemieniecka, Internet w edukacji, [w:] B. Siemieniecki(red.) Pedagogika medialna 2 podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
T. Goban-Klas, Szkoła wobec pokolenia SMSu, dokument elektroniczny http://free.art.pl…
….(…) Dziś podkreśla się dobitnie, że nadmiar odbieranego obrazu spycha słowo w życiu jednostki na margines. Pociąga to za sobą pewne ograniczenia w działalności intelektu, co wyraża się w takich symptomach, jak ubóstwo języka mówionego, niepowodzenia szkolne, niepogłębione myślenie i działanie.” Dzisiejszy świat przepełniony jest obrazami, których zaczynamy już nie dostrzegać. Człowiek, mimo że je widzi…
…. Mimo że nie jest bez wad to ma też dużo zalet. Podobnie uważa Dorota Siemieniecka, która za Bronisławem Siemienieckim „…wyróżnia obszary edukacyjnego zastosowania Internetu:
jako źródło informacji. jako narzędzie pozyskiwania informacji.
jako techniczne medium w procesie kształcenia.
jako narzędzie wspierające proces kształcenia w szkole.” Internet początkowo został stworzony do komunikacji między ludźmi oddalonymi…
… do poszukiwań i odkryć, zapewnienie uczniowi poczuci czynnego udziału w samym procesie kształcenia oraz kontroli nad przekazywanymi lub możliwymi do uzyskania informacjami, promowanie myślenia twórczego(rozwijanie sprawności analizowania, kodowania, abstrahowania i klasyfikowania) i pojęciowego, kształtowanie pozytywnych postaw wobec uczenia się…” Edukacja medialna
Edukacja medialna to ustawiczny proces…
… już świata bez nich. Bibliografia:
Michael Feldhaus, Znaczenie telefonu komórkowego dla rodziny [w:] L. Dyczewski (red.), Rodzina, dziecko, media, Lublin 2005.
T. Goban-Klas, Szkoła wobec pokolenia SMSu, dokument elektroniczny http://free.art.pl/fotografie/goban-klas/szkola_wobec_pokolenia_sms.pdf
J. Izdebska, Mass media i multimedia - dominująca przestrzeń życia dziecka, [w:] E. Marynowicz - Hetka (red…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz