Zagadnienia do referatów i literatura

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia do referatów i literatura - strona 1 Zagadnienia do referatów i literatura - strona 2

Fragment notatki:

Cel i ogólna problematyka zajęć:
Przedmiotem zajęć jest szeroko rozumiane pojęcie manipulacji, z jaką mamy do czynienia we współczesnych mediach (tv, Internet, gazety). Studenci na zajęciach zostaną zaznajomieni z podstawowymi logiczno-semantycznymi narzędziami analizy tekstów pisanych i głównymi narzędziami manipulacji językowych. Głównym celem zajęć będzie wyrobienie u studentów umiejętności krytycznego namysłu nad słyszanymi i czytanymi komunikatami, poprzez bezpośrednią analizę tekstów prasowych, wywiadów, wiadomości. Zagadnienia do referatów. 1. Media a obiektywność. 2. Problematyka klasycznego pojęcia prawdy. 3. Kreacja językowa a fakty. 4. Problemy weryfikowalności informacji. 5. Rodzaje argumentacji i najczęstsze błędy. 6. Pojęcie manipulacji.
7. Manipulacja sondażami. 8. Tworzenie newsa i agenda setting. 9. Parafrazowanie.
10. Presupozycje poznawcze medialnych wypowiedzi. 11. Społeczeństwo spektaklu.
12. Kultura a kreowanie gustów. 13. Przemoc w mediach. 14. Media - świat symulakrów.
15. Świat reklamy. Literatura podstawowa: 1. Golka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, PWN, Warszawa 2008. 2. Iłowiecki M., Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Lublin 2003.
3. Lepa A., Funkcja logosfery w wychowaniu do mediów, Łódź 2006. 4. Lewiński P.H., Retoryka reklamy, Wrocław 1999. 5. Postaman N., Zabawić się na śmierć, Warszawa 2002. Literatura uzupełniająca: 1. de Beaugrande R., Dressler V., Wstęp do lingwistyki tekstu, Warszawa 1990. 2. Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Wyd. Do, Warszawa 2005.
3. Język perswazji publicznej, red. K. MosiołekKłosińska, T. Zgółka, Poznań 2003.
4. Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Lublin 2004 5. Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka, biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001.
6. Oblicza komunikowania wizualnego, red. Polak R., Kraków-Rzeszów-Zamość 2011.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz