Notatki wykładów 2011

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 3192
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Notatki wykładów 2011 - strona 1 Notatki wykładów 2011 - strona 2 Notatki wykładów 2011 - strona 3

Fragment notatki:

Osikowska. Notatka składa się z 17 stron.
PROCESY POZNAWCZE - WYKŁAD 1 2011-10-13 J. Mojsa-Kaja, Zakład Neuroergonomii; który posiada 256 kanałowe eeg i okulograf (: Umysł stawia rozmaite hipotezy, które potwierdza i „widzi” - ma to adaptacyjny charakter. Przykład: twarz / waza Rubina. Gestaltyści twierdzą ze widzimy figurę, a tło jest drugorzędne; łatwiej widzimy figurę, która stanowi bodziec, a tło jest mało ważne. Obrazy czarno-białe są inne - tło i figura tracą 1- i 2-rzędną rolę. Jak ludzie odbierają informacje? Jak się uczą, myślą, zapamiętują? Jak spostrzegamy różne fakty? Dlaczego pamiętamy jedne fakty, a inne nie? Jak myślimy podczas różnych działań? Psychologia poznawcza zajmuje się procesami poznawczymi: spostrzeganiem , uwagą, pamięcią, wyobraźnią, rozwiązywaniem problemów i myśleniem. Spostrzeganie = wyodrębnianie, wykrywanie podstawowych właściwości otoczenia Uwaga = selekcjonowanie informacji, podtrzymywanie zaangażowania poznawczego Pamięć krótkotrwała = krótkotrwałe przechowywanie informacji Pamięć długotrwała = długotrwałe przechowywanie dużych porcji informacji Myślenie = tworzenie wewnętrznego modelu sytuacji w celu wysunięcia i sprawdzenia hipotez Psychologia poznawcza ma rozbudowaną metodologię badań : - kontrolowany eksperyment laboratoryjny (zadanie Stroopa) - badania psychobiologiczne - np. funkcjonowanie struktur neuronalnych w procesach percepcji - techniki samoopisowe (samooceny, dzienniki) - studia przypadków (badanie osób szczególnie uzdolnionych) - obserwacje naturalistyczne - symulacje komputerowe i SI 1935 - efekt Stroopa - utrudnienie w przetwarzaniu bodźców niespójnych (zielony napisane na czerwono) w porównaniu z bodźcami spójnymi (niebieski na niebiesko). Badamy czas reakcji na bodźce spójne a niespójne. Różnica w tym czasie między spójnym a niespójnym to efekt interferencji. 1998 - wpływ deprywacji snu na procesy uwagowe Średni czas dla bodźców konfliktowych na początku (1 godzina badania) to 76 sekund. Po 32 godzinach z 4,5 h snu, w ostatniej godzinie = 95 sec. Wniosek: deficyt snu wpływa na pogorszenie procesów uwagowych. Badanie psychobiologiczne nad mózgiem rozszczepionym. 1991 Sperry i Gazzaniga (nobel) Badania nad mózgiem rozdwojonym (początkowo koty, potem ludzie leczeni z epilepsji lekoopornej przecięciem ciała modzelowatego). Zbadano 4 pacjentów. Czy stracili koordynację prawej strony ciała z lewą? Czy procesy myślenia i rozumowania zachodzi w każdej półkuli? Testy: zdolności wzrokowych, słuchowych i dotykowych.

(…)

… niedeklaratywna: Prócz hipokampa - kora motoryczna i móżdżek.
Pamięć trwała - podział ze względu na format przechowywanej informacji (1972, Tulving, + „episodic memory” 1974)
Pamięć semantyczna - ogólna wiedza pojęciowa, cały jej system
Pamięć epizodyczna - związana z wspomnieniami, przeżyciami osobistymi
Jak widać, ten podział dotyczy pamięci deklaratywnej (później Tulving dołożył jeszcze pamieć proceduralną).
WYKŁAD 10 - 2012-01-19
Podziały pamięci
podział pamięci ze względu na formy wydobywania i mechanizmy użycia: pamięć deklaratywna i pamięć proceduralna
pamięć operacyjna
podział pamięci ze względu na format przechowywanych informacji: pamięć semantyczna i pamięć epizodyczna
Pamięć epizodyczna - rejestruje nasze bezpośrednie doświadczenie, informacje z którymi mieliśmy bezpośredni kontakt. Informacje…
… pamięci epizodycznej: co robiłeś w określonym czasie i miejscu? O tym co jest w niej przechowywane, ludzie mówią „pamiętam”.
Pamięć semantyczna - główna operacja to wnioskowanie. Stawiane tej pamięci pytanie: co to jest X? O tym co jest w pamięci semantycznej ludzie mówią „wiem”.
1985 - Tulving dołączył do tych dwóch typów jeszcze pamięć proceduralną.
Pamięć proceduralna - umiejętność wykonywania różnych…
… - jest większe).
Złudzenia i błędy w spostrzeganiu (np. figury niemożliwe - trójkąt Penrose'a i sześcian Neckera) Wpływ trwałych i głęboko zakorzenionych struktur wiedzy (schematy i stereotypy).
WYKŁAD 5 - 2011-11-10
Eksperyment Bransford i Johnson:
Czytanie bezsensownego opisu prania.
Podstawowym elementem wiedzy jest schemat poznawczy. Schemat poznawczy jest organizacją naszych poprzednich doświadczeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz