Notatka służbowa - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Notatka służbowa - opracowanie - strona 1 Notatka służbowa - opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

(Pieczęć, nadruk właściwy dla nadawcy) Warszawa, 16.01.2013r. Pani dr Anna Nowak
Naczelnik Wydziału XYZ
Ul. Złota 3/5 01-927, Warszawa NOTATKA SŁUŻBOWA w sprawie dostępu do informacji publicznej Wyjaśniam, że informacja publiczna jest to każda treść dotycząca spraw publicznych, która stanowi informację. Podlega ona udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej dnia 6 września 2001r. Większości danych nie umieszczono na stronie internetowej urzędu. W związku z tym do instytucji napływa mnóstwo wniosków o udostępnienie pewnych danych. Wnioski te dotyczą w dużej mierze zapytań o instytucje. Prośby o udostępnienie informacji publicznej związane są z działaniem urzędów, instytucji, np. sposoby ich rozliczania, organizacje, umowy, zdjęcia zrobione w postępowaniu administracyjnym, rachunki do umów podpisywanych przez urzędy. Wadą udostępniania informacji publicznej jest jej mylne zinterpretowanie przez adresata, obywatela. Ponadto prawo do informacji pociąga za sobą koszty ekonomiczne, które ponosi administracja publiczna. Urzędnicy zajmujący się udostępnianiem informacji lub dokumentów z powodu obciążenia dodatkową pracą nie są w stanie dobrze wykonywać bieżących obowiązków, co wpływa na jakość i wizerunek instytucji, w której pracują. Zalety otwartej dostępności do informacji publicznej wiążą się z ogromnym
znaczeniem dla rozwoju demokracji, której główną zasadą jest udział ludzi w procesie podejmowania decyzji, mających wpływ na ich życie. Dzięki dostępowi do informacji publicznej obywatele mogą nie tylko kontrolować przebieg i efektywność pracy administracji publicznej, ale również zyskują wpływ na nią. Świadomość, że informacje zawarte w przygotowywanych dokumentach urzędowych mogą zostać podane do wiadomości
publicznej, a więc ich ujawnienie może wpłynąć na wizerunek instytucji, na wzrost jakości pracy urzędników oraz ich mobilizacje, zmniejsza ryzyko nadużyć.
Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Informacja o sprawach publicznych, jeżeli nie została na podstawie ustawy objęta tajemnicą państwową lub służbową, nie narusza godności, prywatności człowieka lub innych tajemnic ustawowo chronionych to jest ona jawna i dostępna. Obowiązek udostępniania informacji publicznej nałożony jest zgodnie z nią na organizacje pozarządowe, które powinny prowadzić Biuletyny Informacji Publicznej. Zasadą udostępniania informacji jest niezwłoczność i aktualność udostępniania posiadanej informacji. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, powinna być ona udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Warunkiem otrzymania informacji jest zagwarantowanie każdemu obywatelowi, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dostępu do informacji z uwzględnieniem jego uprawnień i obowiązków wobec władz państwowych. Po wniesieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej Urząd ma na odpowiedź nie więcej ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz