Normy międzynarodowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normy międzynarodowe - strona 1 Normy międzynarodowe - strona 2 Normy międzynarodowe - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Normy międzynarodowe. Forma oddziaływań wzajemnych uczestników stosunków międzynarodowych i forma redukcji mechanizmów tych procesów. Normy czynnościowe - normy regulujące sposoby postępowania podmiotów stosunków międzynarodowych; charakterystycznie wyraziste, w przypadku regulowania polityk zagranicznych państw;
Normy przedmiotowe - tworzą określone wzorce wartości zjawisk i procesów międzynarodowych, dotycza działalności wielostronych zbiorowości podmiotów miedzynarodowych.
Normy powstają na tle powstawalności zjawisk i procesów międzynarodowych. Normy wewnątrzpaństwowe a międzynarodowe:
(-) wewnętrzne - nadawane przez władzę zwierzchnia; (-) międzynarodowe - nie ma władzy zwierzchniej;
(-) wewnętrzne - regulują systuację podległości jednostki państwu; (-) międzynarodowe - nie ma podległości, równości podmiotów stwarzających reguły postępowania wzajemnego wobec siebie;
(-) wewnętrzne - obowiązujace pod przymusem państwowym; (-) międzynarodowe - przyjmowane dobrowolnie i za zgodą wzajemną podmiotów międzynarodowych;
(-) wewnętrzne - charakter sztywny; (-) międzynarodowe - elastyczne, interpretacja i reinterpretacja “rebus sic stantibus” zmienności sytuacji w stosunku do tej samej normy; regulacja normy i zakresu jej obligatoryjności - inna interpretacja w nowej sytuacji; trwałośc norm wewnętrznych (trwałość systemu konstytucyjnego). Trwałość międzynarodowa zależy od dynamiki przemian w stosunkach międzynarodowych;
(-) wewnętrzne - siła zależy od sankcji państwa; (-) międzynarodowe - siła zależy od preferencji państw, zakresu ich adpatacji przez państwa.
Rodzaje norm międzynarodowych moralne = kryterium odróżniania dobra od zła; międzynarodowe stosunki polityczne - dobre i akceptowalne to co mieści się w ramach pewnego kodeksu postepowania podmiotów międzynarodowych; uniwersalizacja ocen, absolutyzowanie ich - tendencja zwłaszcza w grupach etnicznych;
Najbardziej starożytne kodeksy powstały w ramach wielkich religii: konfucjonizm, taoizm, buddyzm, szyntoizm. w XVIII wieku nastapiła rewolucja - norma dobrej wiary do oceny zobowiązań partnerów międzynarodowych. XX wiek - kodeksy związane z wielkimi religiami i ideologiami (marksizm, leninizm, faszyzm); rola bulwersująca i destabilizująca stsounki międzynarodowe. Normy moralne posiadają cechy dwuznacznego działania przedmiotu ocen. Dobre cele nie usprawiedliwiają złych środków; sprawdzaniem powinny być konsekwencje ocen. Różne grupy mają różne interesy i różne oceny moralne (Etiopia, Somalia, Kongo, Ruanda). Normy moralne dojrzewały najwcześniej z braku obowiązującego kodeksu norm w świecie [Chiny, Tamerlan, A. Macedoński, Imperium Rzymskie, papiestwo]. Tylko strefowe w rejonach wielkich religii: chrześcijaństwo, prawosławie, islam. Obecne normy moralne odgrywają znacznie mniejszą rolę, wywierają ewentuialnie wpływ, nacisk.


(…)

…, konsularne - między państwami); *normy międzynarodowego praw prywatnego - regulacje stsunków miedzy instytucjami prawa cywilnego; *międzynarodowe prawo gospodarcze (i finansowe).
W ramach obligatoryjnosci istnieją:
(-) normy koordynacyjne - reguluja stosunki miedzy podmiotami;
(-) normy ius cogens - obowiazujące wszystkich;
(-) zasada pacta sunt servanda - zasada obowiazywania wywodząca się z Ościecenia; to co podpisane powinno być przestrzegane.
Sankcje przewidziane wzajemnym zobowiązaniem - jeśli się tworzy dla siebie to ten kto nie przestrzega powinien podlegac sankcjom:
(-) sankcje psychologiczne - napietnowanie;
(-) sankcje odwetowe - retorsje, represalia (akty celowo upowaznione); (-) sankcje zorganizowane rodzajowo (ekonomiczne, polityczne, wojskowe). Sygnatariusz może powołać się na zmiane okoliczności…
…:
formalne - art. 38 MTS - normy międzynarodowe; - zwyczaj międzynarodowy; - ogólne zasady prawa;
poznawcze - zbiory umów miedzynarodowych, dokumentów (dyplomatyczne 30 lat wstecz);
Rozwój prawa międzynarodowego jest funkcją rozwoju stosunków międzynarodowych, wynikiem dążeń do trwałego regulowania interakcji międzynarodowych; Tendencja i koniecznośc do regulowania mechanizmów współpracy i rywalizacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz