Norma prawna i sankcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Norma prawna i sankcje - strona 1

Fragment notatki:

Norma to wypowiedź skierowana do określonego adresata, nakazująca mu określone zachowanie w określonych okolicznościach. Norma prawna to wynikająca z przepisów reguła postępowania, wydana lub usankcjonowana przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym.
Ma charakter ogólny (dotyczy wszystkich obywateli);
Ma charakter dwustronny (dla jednych obowiązek, dla innych prawo);
Jest niezależne od woli osób zainteresowanych;
Jest zbudowana z 3 części: hipotezy (określenie sytuacji), dyspozycji (wskazanie obowiązującego sposobu zachowania) i sankcji (podanie ujemnych skutków niezastosowania się do dyspozycji). !!! SANKCJA ≠ KARA. Sankcje dzielimy na:
Karne, np. grzywna, więzienie;
Cywilne, np. zakaz prowadzenia działalności, nieważność umowy, nieważność testamentu;
Administracyjne, np. nakaz zburzenia. §6. Wyróżniamy trzy rodzaje norm prawnych: Bezwzględnie obowiązujące ( imperatywne ) - takie, których obowiązywanie jest niezależne od woli stron. Występują m.in. w prawie karnym, administracyjnym, finansowym, konstytucyjnym, itd. Względnie obowiązujące ( dyspozytywne ) - takie, których obowiązywanie zależy od woli stron. Najwięcej takich norm występuje w prawie cywilnym. Na wpół bezwzględnie obowiązujące ( semiimperatywne ) - takie, których obowiązywanie zależy od woli stron, ale w ograniczonym stopniu, np. postanowienia umowy nie mogą być mniej korzystne od tych wynikających z kodeksów. Takie normy występują m.in. w prawie pracy. §7. Przepisem nazywamy graficznie wyróżnioną elementarną część ustawy lub innego aktu normatywnego. Przepisem jest więc artykuł, paragraf, punkt, ustęp, itd. !!! POTOCZNIE TERMINÓW „NORMA PRAWNA” I „PRZEPIS PRAWNY” UŻYWA SIĘ ZAMIENNIE.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz