Niedozwolone postanowienia umowne, umowy a trzecie osoby

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niedozwolone postanowienia umowne, umowy a trzecie osoby - strona 1 Niedozwolone postanowienia umowne, umowy a trzecie osoby - strona 2 Niedozwolone postanowienia umowne, umowy a trzecie osoby - strona 3

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron.
NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIA UMOWNE - art. 385 1 - 385 3 Są to klauzule, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy - art. 385 1 § 1 Znajdują zastosowanie przy umowach konsumenckich zawieranych przy użyciu wzorca umowy, jak i bez niego - art. 385 1 § 3; Art. 385 1 § 1 - nie dopuszcza uznania za klauzulę niedozwoloną postanowień określających główne świadczenia stron, ale dopuszcza tę możliwość dla postanowień umowy, które nie została
z konsumentem indywidualnie uzgodnione - postanowienia umowy, na których treść konsument
nie miał rzeczywistego wpływu;
Art. 385 1 § 4 uznaje że ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie spoczywa na tym kto się na to powołuje - rozstrzygnięcie korzystne dla konsumenta;
Przesłankami uznania postanowień umownych za niedozwolone jest taka ich treść, która kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy; art. 385 2 określa postępowanie jakie należy podjąć aby ocenić zgodność postanowienia z dobrymi obyczajami - trzeba wziąć pod uwagę: analiza klauzuli umowy, rozpatrzenie ją w kontekście okoliczności zawarcia umowy, uwzględnić inne umowy pozostające z nią w związku;
Katalog klauzul niedozwolonych z art. 385 3 odznaczających się tym, że: ograniczają bądź wyłączają odpowiedzialność przedsiębiorcy - pkt 1 - 3, 21 przekazują przedsiębiorcy kontrolę nad treścią postanowień i wykonaniem umowy - pkt 3 - 15, 19, 20 kształtują lub umożliwiają przedsiębiorcy kształtować niekorzystne dla konsumenta czas trwania umowy - pkt 10, 14, 15, 18 w inny sposób naruszają równowagę kontraktową - pkt 16, 17, 22, 23 * implementacja dyrektywy 93/13 z 5 kwietnia 1993 r.
Skutkiem uznania klauzuli za niedozwolona jest to że nie wiąże ona konsumenta - art. 385 1 § 1 - umowa zostaje zawarta i wywiera wszystkie skutki prawne określone w jej treści, we wzorcu umowy i innych czynnikach z art. 56;
kontrola incydentalna (kontrola treści konkretnego stosunku prawnego) - wykonują ją sądy, rozpatrując w procesie indywidualną sprawę w celu ustania wiążącej strony treści stosunku prawnego; wywołuje skutki wyłącznie dla storn
kontrola abstrakcyjna wzorca - polega na jego ocenie nie poprzez analizowanie treści konkretnego stosunku zobowiązaniowego, lecz samodzielnie - bez względu na to, czy znalazł on zastosowanie w następstwie zawarcia umowy
UMOWY ODNOSZĄCE SIĘ DO OSÓB TRZECICH

(…)

… - między wierzycielem a dłużnikiem; umowa zasadnicza o dowolnej treści lub inne zdarzenie prawne, uzupełnione zastrzeżeniem świadczenia na rzecz osoby trzeciej (causa dla stosunku zapłaty)
stosunek zapłaty - między osoba trzecią a przyrzekającym; roszczenie wobec przyrzekającego o wykonie zobowiązania;
niewłaściwa umowa na rzecz osoby trzeciej - tak jak wyżej, ale osoba trzecia nie nabywa prawa do żądania od dłużnika…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz