Negocjacje - Proces komunikacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3612
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Negocjacje - Proces komunikacji - strona 1 Negocjacje - Proces komunikacji - strona 2 Negocjacje - Proces komunikacji - strona 3

Fragment notatki:

Negocjacje jako sposób porozumiewania się w życiu społecznym jest to przedmiot dla studentów prawa, administracji, politologi, finansów i rachunkowości, psychologi, Zajęcia te pokazują nam, jak mamy postępować w życiu społecznym. Notatka jaka tutaj znajdziecie porusza takie zagadnienia jak: Sposoby Skutecznej Komunikacji, Cztery najważniejsze rodzaje argumentacji perswazyjnej , cechy dobrego słuchacza, pojęcie komunikacji, porozumiewania się, Sposoby porozumiewania się, Błędy popełniane w trakcie komunikacji, „Bariery” utrudniające uważane słuchanie, Zasady dobrego kontaktu w komunikowaniu się, Skuteczne techniki aktywnego słuchania, pojęcie Feed – Back – informacja zwrotna, Komunikacja niewerbalna. Materiał odpowiada na pytanie sąd się biorą konflikty, przedstawia definicje konfliktu, pozytywne i negatywne strony konfliktu, źródła i przyczyny konfliktu, typy konfliktów, rodzaje konfliktów, style kierowania konfliktem, indywidualne style rozwiązywania konfliktów. W materiale znajdziecie także takie informację jak: Negocjacje jako interakcja, Negocjacje jako proces, Definicje negocjacji, Wymogi zaistnienia negocjacji, Model negocjacyjny, BATNA – Best Alternative To a Negotiated Agreement, Procedury rozwiązywania konfliktów na poziomie grupowym, Mediator, Mediacja- i jej rodzaje, Facylitacja oraz wiele innych zagadanień. Materiał jest opracowany w sposób bardzo przejrzysty, najważniejsze informację są wypunktowane bądź pogrubione, w materiale znajdziecie tabelki oraz schematy.

SKĄD SIĘ BIORA KONFLIKTY
Hipoteza:
Wyjściowym stanem naturalnym wg badań antropologicznych jest istnienie wrogości między ludźmi
Walka o ograniczone przez przyrodnicze bądź materialne środowisko: zasoby, społeczne pozycje, naturalne zróżnicowanie kompetencji może mieć swoje korzenie w pierwotności ludzkiej egzystencji. Z tego względu konflikty są nieuniknione.
Inne hipotezy:
Bóg, geny, środowisko społeczne
DEFINICJE
Konflikt - sprzeczność dążeń, niezgodność interesów, poglądów, spór zatarg. Jest to zjawisko występujące na różnych poziomach życia społecznego. Jego pojawienie zależy od tego jak spostrzegana jest sytuacja i jakie działania zostają podjęte przez strony. Konflikt związany jest z jawną lub ukrytą różnicą interesów i wyraża się w postaci określonych zachowań. Zwraca się uwagę zarówno na negatywne jak i pozytywne aspekty konfliktu.
POZYTYWNE I NEGATYWNE STRONY KONFLIKTU
NEGATYWNE
POZYTYWNE
Marnotrawstwo czasu i energii.
Funkcja informacyjna - konflikt dostarcza informacji o nieprawidłowościach, powoduje lepsze poznanie ludzi.
Dezorganizacja pracy, obniżanie wydajności i jakości działań.
Funkcja motywacyjna - konflikt pobudza do aktywności, jest motywem do działania.
Pogorszenie relacji interpersonalnych.
Funkcja innowacyjna - podstawa do poszukiwania i wprowadzania nowych rozwiązań, szukanie i budowanie nowych rozwiązań.
POZYTYWNE STRONY SYTUACJI KONFLIKTOWEJ
Skupiając się tylko na pozytywnym elemencie relacji, możemy dostrzec, że konflikt:
Umacnia tożsamość jednostki i grupy.
Łączy podobnie myślących ludzi i grupy, co sprzyja budowaniu poczucia wspólnoty.
Pomaga ustalić, które i jakie działania są w danej chwili najważniejsze.
Łagodzi lub czyni drugoplanowymi inne konflikty istniejące między członkami stworzonej koalicji.
Stymuluje zmiany i powoduje, że są one procesem bardziej systematycznym, uporządkowanym oraz szybszym niż przed powstaniem konfliktu.
Pozwala się rozwijać poprzez poznanie innych punktów widzenia i sposobów działania.
Sprzyja rozwojowi

(…)

…, eskalacja konfliktu, restrykcje, przymus, kary, zerwanie kontaktów
jedna strona/wysoki
bardzo utrudniona
PRAWO
sąd arbitraż pacyfikacja autorytet
rozstrzygnięcie korzystne tylko dla jednej strony
sędzia, arbiter, pacyfikator, autorytet/średni-wysoki
trudna
INTERESY
mediacja facylicjacja koncyliacja
umowa, wyjście korzystne dla obu stron
strony/niski
możliwa
* admonicja przest. napomnienie, nagana…

Sposoby porozumiewania się
Zachowanie werbalne, to wszelkie zachowania językowe. Mają one zasadnicze znaczenie zarówno w sytuacjach publicznych, jak też w sytuacjach indywidualnych, istotnych dla danego człowieka.
Jedną z ważniejszych funkcji języka jest gromadzenie wiedzy, informacji i przekazywanie ich. Zachowania werbalne nie zawsze jednak odgrywa podstawową rolę w komunikowaniu z innymi…
… i pilnuje, aby nie doszło do eskalacji konfliktu, aby nie przekroczył on ram przewidywanej procedury jego rozwiązywania. Procedury odwołujące się do prawa
Arbitraż to forma rozwiązywania konfliktu kiedy strony nie mają kompetencji merytorycznych, gdy istnieją między nimi różnice w interpretacji sytuacji, gdy zablokowana jest komunikacja ale chcą polubownie rozwiązać konflikt. Porozumienie stron dotyczy…
… interpretowane. To prowadzi do eskalacji konfliktu - strony podejrzewają się o manipulację, celowe wprowadzenie w błąd. Pojawia się także wtedy, gdy informacje akceptowane przez jedną stronę są odrzucane lub też przez stronę drugą lub są w inny sposób interpretowane. Taka sytuacja może wystąpić także, gdy strony posiadają odmienne informacje, np.: ze względu na kontekst, w jakim przedstawione są dane lub czas…
… - stosuje się, gdy strony maja niewiele do stracenia, konflikty są mało ważne, a możliwość porozumienia się stron mało prawdopodobna. Unikanie konfliktu - polega na niedostrzeganiu, bagatelizowaniu, odraczaniu lub zmianie definicji sytuacji polegająca na przekonywaniu siebie i innych, że nic się nie wydarzyło - nazywa się to mechanizm obronny „kwaśne winogrono”
Strategia kompromisu - to porozumienie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz